1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 20.02.20 | It och säkerhet

  Skapa konkurrenskraft genom digitalisering

  Innehållsförteckning

   I dagens arbetsliv är ju ordet digitalisering ungefär lika svårt att undvika som det är att inte snacka #Mello på fikarasten. Digitalisering har du ju hört talas om och säkert i massa olika former och skepnader - om inte så har vi drygt som du kan grotta ner dig i

   Bli digitalsmart med vår blogg

   När det gäller digitalisering tycker jag perspektivet är lite för abstrakt ibland. Det är lätt att prata om digitalisering generellt men svårare att göra det mer konkret. Och konkret på ett sätt där det fundamentalt påverkar ditt företags konkurrenskraft. Det är det du kan få tips om här. Hur ert företag använder digitalisering för att se till att ni lämnar konkurrenterna långt bakom er utan någon chans att komma igen.

   Jag kommer borra djupare in 5 områden i den här artikeln som jag anser är vitala för att ligga på framkant i digitalisering.

   • Automation
   • Information / Analytics
   • Cloud / Data center
   • Upplevelse / Interaktion
   • Etablering

   Vår föränderliga omvärld

   Ibland kan det kännas som om att digitalisering är något som handlar om att “göra det lite snyggare och mer modernt så är vi färdiga”. Den checkboxen kanske man kan komma undan med i en intern uppföljning av ett digitaliseringsprojekt, men kommer det påverka er konkurrenskraft de närmaste åren? Troligtvis inte. Och särskilt inte till den grad som ni skulle vilja.

   För dagens affärsledare är vår föränderliga omvärld en liten labyrint som är full med fundamentala förändringar, kommande teknologitrender och otaliga utmaningar - men som också rymmer stora möjligheter. Det är svårt att navigera sig genom den labyrinten men det är möjligt med fokus och förberedelser. Enligt Gartner har 90 % av alla företag upplevt en förändring på marknaden som har krävt en fundamental förändring i hur de gör affärer. Min spaning är att antalet förändringar som kräver fundamentala förändringar i hur man gör affärer bara kommer att accelerera. Förändringsresan slutar inte med att ett digitaliseringsprojekt är avslutat. Nya förändringar i omvärlden väntar bakom hörnet och kommer att påverka din affär och om du inte agerar kommer konkurrenterna och puttar er av banan. Det finns sätt att ligga steget före. Steg ett är att välja rätt perspektiv.

   Två perspektiv för att konkretisera

   Hur gör vi då digitalisering mer konkret? Hur gör man digitalisering på riktigt? Istället för att svepande prata om digitalisering som ett slags luftslott kan vi konkretisera det mer tydligt. För att börja backar jag bandet lite istället för att börja prata lösningar direkt.

   Digitalisering har två huvudsakliga perspektiv:

   1) ett internt perspektiv som handlar om effektivisering av arbetet

   2) ett externt perspektiv som handlar om hur affärsmodellen borde anpassa digitalt för att bolaget ska vara rustat mot alla kommande förändringar på marknaden och omvärlden.

   Det interna perspektivet kan ofta vara enklast att både komma på idéer om och säkerligen minst motstånd till att genomföra. Det innebär ofta en effektivisering som berör delar av en organisation och där kunden inte är med i loopen. Feedbacken är ofta väldigt stark internt över saker som inte funkar till 100%. Dessutom är det mindre läskigt och mer tydligt vad effekten blir av att till exempel optimera ett flöde. Och det är väldigt lätt att se hur lösningen är en positiv sak, för nu kan vi exempelvis spara tid i våra interna processer. Det är konkret men frågan man bör ställa sig är om det är tillräckligt visionärt? Hur stark påverkan det får på företagets konkurrenskraft på marknaden. I min värld kan det interna perspektivet vara lite lurigt då det är väldigt lätt att komma fram till lösningar där man kan se positiva effekter. Jag vill dock hävda att det kan vara så att nyttoeffekten kan vara relativt liten, särskilt jämfört med när en framgångsrik förändring av affärsmodellen genomförts, vårt externa perspektiv. Det interna perspektivet är inget som på något sätt ska negligeras men jag tror det är viktigt att ifrågasätta balansen och hur mycket tid läggs på det interna respektive det externa perspektivet och hur kan de två perspektiven, i de bästa av världen, samverka.

   Digitalisering på riktigt

   Är då inte i det externa perspektivet där ni verkligen ska försöka bli vassare? Jo. Det externa perspektivet, som involverar potentiella förändringar av affärsmodell är ofta båda läskigare och svårare. Tur att du är modig och inte rädd för utmaningar! Och du backar inte undan för något som säkert kräver mer arbete än det interna perspektivet men där slutresultatet blir något som sätter ert företag på rätt kurs in in framtiden.

   Feedbacken för externa förändringar i er affärsmodell är ofta inte lika tydlig. Kunder kanske inte vet vad de vill ha eller hur omvärldens förändringar kan förändra deras kravbild. Eller så innebär det motstridig intern feedback mellan enheter som har olika perspektiv för vad som är viktigt för företaget att genomföra. Det är sannerligen också läskigare att genomföra då det påverkar fundamentala saker i er affärsstrategi. Jag tror definitivt på att omvärlden förändras på ett sätt som aldrig förut. Och i den här resan är extern digitalisering grundläggande för att behålla sin konkurrenskraft på marknaden. Vilka områden är det värt att lägga fokus på under 2020?

   2020 är när du vinner, om du väljer rätt

   Nu har du förhoppningsvis fått bilden över det interna och externa perspektivet är och fördelarna och utmaningarna med båda. Om vi då kommer tillbaka till konkreta lösningar. Vad är prioriterat att faktiskt göra? Där är ni experterna (även om vi är glada att hjälpa till på resan, kontakta oss här), men vi har identifierat ett antal områden som vi tror blir fundamentala 2020 och framöver för att nå stort genomslag inom digitalisering. Dessa fem områden ser vi som de viktigast att prioritera 2020 om ni vill fokusera på digitalisering och verkligen få genomslagskraft.

   Automation

   Jag skulle kunna skriva löpmeter om AI, maskininlärning och robotisering, men här tänkte jag vara mer konkret och inte prata så mycket om de teknologitrender som är de underliggande drivkrafterna för automation. Automation har stora möjligheter ur både det externa och interna perspektivet och kanske kan de till och med samverka, och göra det interna arbetet mer effektivt och samtidigt göra kunderna mer nöjda. Här kan man se möjligheter att kunden slipper moment i dag och därigenom blir nöjdare.

    

   Information/Data analytics


   Att tänka igenom sin informationsarkitektur var ett väldigt populärt område på tidigt 90-tal, men sedan har det fallit lite i glömska. Detta trots att vi i nuläget har betydligt fler sätt att samla in data, som analyser av kundbeteende i digitala applikationer lika mycket som hårdvara eller IoT-lösningar Men om vi tänker på automation och robotisering inser vi snabbt att det är ännu mer aktuellt än på många år då dessa områden till stor del drivs på av data och information. Och mängden information och data som genereras nu är betydligt större än det varit tidigare. Det handlar inte bara om att ha en arkitektur, det handlar också om att tydligt ta fram de KPI:er som är relevanta för att se om det är en framgångsrik ny riktning som digitaliseringen har tagit fram. Kanske behöver ni till exempel någon som tar ansvaret över informationsarkitekturen?

    

   Cloud, drift och integration


   När jag började jobba inom webb och IT på tidigt 2000-tal (kommer ni ihåg milleniumbuggen som skulle brisera och därigenom rasera hela IT 2000?) var en grundläggande del av IT:s arbetsuppgifter att se till att hårdvaran alltid var uppe och snurrade. Nu är den delen av IT minimerad och många springer långt när de hör ordet hårdvara eller datacenter, som om cloud är det enda sättet att göra det på. Till exempel om du har legacy-applikationer tror jag inte cloud är en resa som du vill göra om du inte kan se väldigt tydliga kostnadseffektiviseringar. Idag finns många olika strategier kring driften allt från att lägga ned datacenter, hybridisera datacenter och cloud, eller ha en strategi för multi-cloud. Cloud är helt klart det nya normala även för företags-IT, men för med sig en rad strategiska utmaningar bland annat när det gäller hur integrationer ska fungera i praktiken.

    

   Upplevelse och interaktion


   De krav som era kunder ställer på den upplevelser och interaktionen som är möjlig med er mjukvara är mycket högre än bara för en handfull år sedan. Idag är ju ett konversationellt gränssnitt något man nästan tar för givet i många sammanhang. Ju mer mjuvara era användare möter som privatpersoner (TikTok, Uber, Instagram etc) påverkar hur de tänker kring upplevelsen och interaktionen med mjukvara de möter. Och varför ska kraven vara lägre för att jag har på mig jobbhatten? Så var det, definitivt, förut men nu håller gränserna på att suddas ut. Och den trenden kommer att fortsätta ännu mer. Och det är ännu mer tydligt för yngre användare att de inte går med på att det finns interaktioner och upplevelser som är fundamentalt olika i arbetslivet kontra privatlivet. Jag tror även att tänket med att man interagerar med en dator kommer att försvinna och istället ersättas med en multisensorisk upplevelse, när AR eller VR och andra teknologier suddar ut gränserna och öppnar upp för nya sätt att interagera.

    

   Etablering


   Att ha en plan för etablering är ofta något som slängs ihop i sista ögonblicket när det gäller digitalisering. Att ha en genomtänkt plan för etablering borde vara en av de första sakerna som tas fram i en riktig digitaliseringsstrategi. Några av de frågeställningar som kan vara aktuella är: Hur göra kunder medvetna? Hur göra medarbetare till ambassadörer? Hur stärker vi företagskultur kring digitalisering?

    

   Sammanfattningsvis:

   • Se området ur det interna och externa perspektivet
   • Ni kan inte göra allt, men ni kan prioritera
   • Omvärlden accelererar och kommer att fortsätta röra sig framåt i hög fart
   • Skapa upplevelsen och interaktionen som kan hjälpa er att sticka ut
   • Sätt etablering av digitalisering på agendan i ledningsgruppen och få fler med på resan
   • Kontakta mig för att ha en djupare dialog, du hittar mina uppgifter här nedanför

   Vill du läsa mer? Kolla in våra whitepapers på området digitalisering.

   Läs mer om digitalisering

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Exsitec