Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

4 tips för dig som funderar på webbshop

4 tips för dig som funderar på webbshop

Som produktåterförsäljare krävs det idag att dina produkter finns tillgängliga på ett enkelt och smidigt sätt för att möta konsumenternas förväntningar och behov. Ofta innebär detta att en webbshop skapas. På marknaden finns det en uppsjö med så kallade “out-of-the-box” lösningar, där det erbjuds ett färdigt skal till en webbshop där du får stoppa in dina egna produkter, och vipps så har du en körduglig webbshop. Dessa lösningar har ofta ett ganska generiskt utseende och blir lätt ganska opersonliga.

Alternativet till detta är att utveckla en skräddarsydd webbshop tillsammans med en extern part. Detta kan låta både dyrt och väldigt tidskrävande men är det verkligen sant? När man börjar bena lite i det och analyserar vad man faktiskt får ut av en standardlösning kontra en egenutvecklad lösning är svaret inte lika givet. I resterande inlägg presenteras de aspekter som är bra att tänka på innan man beslutar sig för den ena eller den andra lösningen.

flowchart-webbshop

1. Varför kompromissa med en lösning som inte klarar alla krav?

De färdiga lösningarna är ofta väldigt generiska och har såklart en grunduppsättning av funktionalitet. Räcker den funktionaliteten så är troligtvis en standardlösning “the way to go”. Men som en kollega en gång sa: “En hatt som passar alla, passar oftast ingen”, och det ligger viss sanning i det. Många (om inte alla) verksamheter består av något/några segment som är unika för just den verksamheten. Detta leder till att de generiska systemen kräver en eller flera anpassningar som ofta sker genom integrationer. Om man tar med de kostnaderna i kalkylen blir ofta den snabba och billiga standardlösningen betydligt mer tid- och kostnadskrävande.

Om du bestämt dig för en skräddarsydd applikation, måste du också ta ställning till vilken funktionalitet du faktiskt har användning av (se bild 1). Här går det att välja en välutvecklad e-handelsplattform där du får med funktionalitet för allt mellan avancerad användarhantering till kampanjhantering och orderläggning. Det som dock kommer med en sådan lösning är en integration som kan bli ganska komplex (om de komplexa funktionerna från e-handelsplattformen också används). Den krävs då för att få in t.ex. de orders som läggs i webbshoppen in i ditt befintliga affärssystem. Om du däremot har möjlighet att kompromissa lite med funktionaliteten och bara utveckla det du verkligen behöver direkt mot ditt affärssystem, kan du istället få en mycket mer kostnadseffektiv applikation som passar just dig och dina behov.

2. Anpassa systemet efter verksamheten, inte verksamheten efter systemet

I en färdigpaketerad lösning finns det alltid ett förutbestämt sätt att hantera det som ingår i systemet. Det kan vara allt från kundregister och prislogik till användarhantering och allt däremellan. Men även här finns det sällan “en hatt som passar alla”. För att hantera det i sin egen verksamhet finns det olika vägar att gå. Antingen kan man anpassa sin verksamhet och de redan befintliga IT-systemen efter den webbshop man implementerar (anpassa kläderna efter hatten, om man fortsätter på hattmetaforen). Detta har en tendens att möta ganska stort motstånd inom organisationen då förändring kan vara svårt. Om det initialt inte finns några system involverade eller att man inte riktigt bryr sig om hur det görs är standardlösningen ett bra alternativ. Ett annat alternativ är att en integration byggs mellan de befintliga systemen och webbshoppen så att datan som hanteras i webbshoppen konverteras till att passa de befintliga systemen. På så sätt sker allt “under huven” och användaren märker ingenting. Problemet är att det ofta blir ganska stökigt och för varje småändring måste du se till att integrationen också håller sig uppdaterad.

Om du istället bygger din egen lösning går det att koppla datan som ska visas i webbshoppen direkt till valfri datakälla. Exempel på datakälla kan vara ditt affärssystem där mycket av din verksamhetslogik redan ligger. Även uppdateringar görs direkt in i affärssystemet, och alltså inte genom någon mellanhand (integration). Med den approachen kan man säga att du använder ditt eget affärssystem som e-handelsplattform och på så sätt anpassas flödet av data till just din verksamhet och du behöver inte själv anpassa dig efter systemet, så du kan fortsätta att använda systemet som vanligt.

3. Få webbshoppen att följa din grafiska profil

För att ge dina kunder en upplevelse av förstklassig service även på webben behöver webbshoppen kännas som en naturlig del av din organisation. Känslan för det som säljs och tilliten till din tro på varorna sjunker om kunden direkt får en känsla av att webbshoppen är för generell eller inte matchar med resten av ditt varumärke; Sitter hatten fel, passar varken byxorna eller skjortan, oavsett hur fina. För att undvika detta behöver hemsidans grafiska profil vara väl uttänkt och noga anpassad.

Du bör fundera på hur mån du är om organisationens presentation och vilka tycken eller behov dina kunder har. Är dina kunder IT-vana? Är de måna om hur de själva presenterar sig? Hur stor tillit har de till din organisation? En webbshopps design kan vara ett verktyg för att komma närmare dina kunder eller hjälpa dina kunder att lättare ta del av ditt utbud. Många standardlösningar kan ta dig långt men sällan hela vägen.

4. Din webbshop - ditt projekt

En av de tungt vägande argument för att välja en standardlösning är att det är väldigt lätt att se vad en får för sina pengar och på så vis ta en mindre risk.

En av de absoluta fördelarna med en skräddarsydd lösning, utöver att det ser ut och fungerar exakt så som du vill, är att du får full kontroll över projektet, t.ex. dess omfattning. Tillsammans med leverantören identifieras exakt vad din webbshop behöver så att du slipper betala för sådant som inte kommer användas. Tillsammans prioriteras vad som behöver bli klart först och vad som kan väntas med. Behöver projektets omfattning ändras hittas nya ramar för att kunna driva projektet i hamn. Förutsättningarna för webbshoppen förändrar webbshoppen helt enkelt. Det viktiga är möjligheten att ha nära kontakt mellan utvecklare och kund under hela utvecklingsprocessen så att du som kund känner att du är uppdaterad om vad som händer och att slutprodukten blir som just du vill ha.

Tillslut när systemet är färdigutvecklat har du inte bara en fin hatt, du har en hatt som passar just dig, robust och hållbar för lång tid framöver, samt utvecklingspotential om du skulle växa ur din hatt över tid.

Missa inte del 2 och 3 om att skaffa en skräddarsydd webbshop:

-> Läs del 2 här

-> Läs del 3 här

 

Skräddarsy din digitala lösning

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering