Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Varför ska du välja en skräddarsydd webbshop?

Varför ska du välja en skräddarsydd webbshop?

Detta är del två i serien om att skapa en skräddarsydd webbshop. Den första delen kan du läsa här: 4 tips för dig som funderar på webbshop.

Idag finns det många “out-of-the-box” lösningar där ett färdigt skal till en webbshop erbjuds. Där får du mata in information om dina produkter och vipps så har du en webbshop! Att istället välja en lösning som är skräddarsydd för företagets verksamhet kan låta både dyrt och riskfyllt i jämförelse med en standardlösning - men är det verkligen sant? Vad finns det för fördelar och nackdelar?

“Det beror på” är det frustrerande svaret en oftast får på frågan om vad som är rätt för sin organisation. Då alla fungerar olika behövs det en ad hoc bedömning i varje enskilt fall. Många av våra kunder har stått inför valet att välja mellan en standardlösning och en anpassad lösning. Ett exempel är en kund som behövde en webbshop och hade kollat på flera standardlösningar. Problemet var dock att ingen av de föreslagna lösningarna passade deras behov fullt ut. Då vi hade levererat andra lösningar åt dem innan vände de sig till oss och frågade om vi kunde leverera en standardlösning och anpassa den åt dem. Det slutade med att vi tillsammans gjorde en förstudie med behovsanalys (se user-story mapping blogginlägg) och skissade fram en skräddarsydd webbshop där tidsesimatet på lösningen var ungefär lika stor som kostnaden att köpa en färdig webbshop och anpassa den efter organisationens flöden.

Förändringsbenägenhet kontra kostnad

En av de tungt vägande argumenten för att välja en standardlösning är att det är väldigt lätt att se vad en får för sina pengar och på så vis ta en mindre risk. Du får väldigt mycket extra funktionalitet “gratis” i plattformen. Det som man kan fråga sig är om den extra funktionaliteten som du får är värd någonting om du inte har som intention att använda den. Det är viktigt att tänka på om den standardlösning som man ställs inför att välja passar de behov din organisation har. Kommer det behövas anpassningar eller kommer ni behöva anpassa interna processer för att passa flödet i webbshoppen? Att göra stora organisationsförändringar för att passa ett standardiserat webbshops-flöde kan i första anblicken verka lockande och kostnadseffektivt, historiskt sett har det dock visat sig att göra förändringar i en organisation både är svårt och tidsödande. Det effektivaste sättet är nog i de flesta fall att göra anpassningar i webbshoppen så att det passar organisationen. Det är i det här dilemmat som många hamnar, hur många anpassningar måste vi göra för att det ska bli “good enough”. Hur mycket kan vi kompromissa utan att omställningen blir allt för jobbig? Den tanke som inte ligger så nära till hands då är, “kan vi bygga det här själva och hur mycket skulle det kosta”?

Fördelar med att bygga en egen webbshop

Fördelen med att bygga en webbshop själv är att du får exakt den funktionalitet som du behöver och behöver inte kompromissa, självklart måste du såklart ställa värde mot kostnad men det är bara på dina villkor eftersom det är du som bestämmer. Du har helt enkelt full kontroll över projektet och det är du som bestämmer dess omfattning. Du får kanske inte det där gräddet på moset om du inte vill det såklart men det som vi bygger vet vi kommer användas och nyttjas. Genom att vi tillsammans gör en behovsanalys så kan vi göra den funktionalitet som är absolut viktigast först och därefter göra ytterligare iterationer för att hitta den minsta möjliga produkten. I entreprenörssammanhang brukar man ofta prata om en MVP (minimum viable product), vilket du kan läsa om här.

Utnyttja det som redan finns till webbshoppen

Idag har vi på Exsitec en plattform för att bygga appar vilket gör att uppstartsträckan för att bygga en webbshop är betydligt mindre än om vi skulle börja utveckla från början. Genom att vi har en plattform så kan vi omgående leverera värde. Vi bygger ofta våra appar så att de är direkt kopplade mot affärssystemet istället för att ha integrationer. Detta gör att våra kunder endast behöver underhålla ett register och kan vi utnyttja funktionalitet och information som redan finns i affärssystemet. Vi har förmodligen redan prislogik, produktinformation och strukturer, produktkategorier, kundregister, lagersaldon och mängder med information som kan vara värdefull för kunden som vi kan utnyttja och visa i webbshoppen. Ordrarna hamnar direkt i affärssystemet när de läggs och du har på så sett en större möjlighet att effektivisera interna processer i form av lagerhantering och fakturering. Dessutom behöver vi inte lagra informationen på flera olika ställen och kan anamma strategin “one single source of truth”. Du äger webbshoppen själv och får kanske en större investeringskostnad i början men det gäller att väga den mot licensieringen för den standardiserade webbshoppen och andra eventuella kompromisser som en standardlösning kan innebära.

Många av våra kunder gör IT-beställningar för första gången och är ofta mån om att inte ta för stor risk eller kostnad. Efter att vi genomfört en förstudie och pratat om vårt arbetssätt och hur vi förhåller oss till att samarbeta tror jag att just denna stora fördel tillsammans med den totala kostnadskalkylen är vad som får våra kunder att välja att bygga en lösning tillsammans med oss.

Idag är flera webbshoppar open for business (både externt och internt) och det finns stor potential i att kunna bygga vidare på dem i framtiden - i kundens egna takt.

Är du i behov av en webbshop och vill veta om en skräddarsydd lösning är rätt för just din organisation är du välkommen att kontakta oss.

-> Läs del 1 här

-> Läs del 3 här 

Skräddarsy din digitala lösning

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering