Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Är AI och robotisering digitalisering?

Är AI och robotisering digitalisering?

För att svara på frågan om huruvida AI och robotisering faller in under begreppet digitalisering är det en god ide att börja med att definiera samtliga begrepp.

Vad är Artificiell intelligens (AI)?

AI är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från människor och djur - så kallad naturlig intelligens. Begreppet innebär teorin och utvecklandet av datasystem som kan utföra uppgifter som vanligtvis kräver en människa; såsom visuell uppfattning, röstigenkänning, beslutsfattande samt översättning mellan språk. Med andra ord innefattar det simuleringen av mänsklig intelligens med hjälp av maskiner. 

Vad är robotisering?

Robotik är den teknologiska bransch som sysslar med design, konstruktion, drift och applicering av robotar. Robotisering kan definieras som utbytet av en person till en robot, dvs. när en robot tar över uppgifter som tidigare skötts av en människa. Andra menar att det handlar om automatisering av en process med hjälp av robotstyrda verktyg.

Vad är digitalisering?

Digitalisering innebär en förändring i arbetssätt och processer baserat på digitaliserad information. Digitalisering medför i sig en förändring i det värde som levereras till kunder.

Hur hänger digitalisering, robotisering och artificiell intelligens ihop?

Enligt definitionen av digitalisering kan robotisering och AI endast klassas som digitalisering om det är så att de skapar en förändring i arbetssätt och processer. Om en robot tar över en mänsklig roll, kan vi konstatera att det medför en förändring i arbetssätt. Om AI används för att ersätta mänsklig intelligens går det även i det fall att anta att det innebär en förändring i arbetssätt eller process. Detta innebär att robotisering och artificiell intelligens rimligtvis faller under begreppet digitalisering.

Hur används robotisering och AI idag?

AI och robotisering nyttjas på en rad olika sätt i praktiken idag. De senaste åren har vi sett hur AI-lösningar har kunnat vinna över världens främsta spelare inom bland annat schack, och det uråldriga spelet Go. Inom flera industrier används robotar redan idag för diverse olika arbetsuppgifter. I framtiden spås robotar relativt enkelt kunna underlätta för yrken inom restaurangbranschen (framtida servitrisen är sannolikt en robot), äldreomsorgen, sjukvården och mycket mer.  

Röstassistenter såsom Apples Siri eller Amazons version Alexa är AI-lösningar många använder i sin vardag. Det kan dock uppstå viss problematik vid användandet av mycket ny teknik. Exempelvis uppmärksammades det förra året hur en 6-årig flicka lyckades beställa ett dockhus via hennes föräldrars kontokort genom Alexa. När detta sedan rapporterades på nyheterna beställdes ytterligare dockhus genom tv-rösten i flertalet hushåll - läs mer om incidenten här. Framtiden för AI och robotisering är mycket spännande, men i takt med utvecklingen gäller det också att vara ytterst uppmärksam över hur tekniken kan och bör användas.

Är du intresserad av AI finns det flera intressanta TED-talks och för robotik. Kanske är du mer nyfiken på hur ni kommer igång med er digitalisering redan idag? Effektivisera några av era vanligaste verksamhetsprocesser med hjälp av smarta digitala verktyg - läs mer här

Guide: Vad är digitalisering?

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering