Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson
kontakta mig

Håll ert kundlöfte med modern projektuppföljning och rapporter

Håll ert kundlöfte med modern projektuppföljning och rapporter

Projektuppföljning

För att ha full koll på att löftet till kunden hålls så behöver projektledare, övriga projektmedlemmar och andra nyckelpersoner få löpande projektuppföljning i unika dashbords baserat på personliga preferenser som uppdateras i realtid.

Genom regelbunden projektuppföljning får du full överblick över det pågående projektet. Du kan lita på att siffrorna stämmer, vilket ger trygghet till alla inblandade och underlättar för er verksamhet att fatta bättre beslut i projektet baserat på data. Områden som projektlönsamhet, resursanvändning eller fakturering och intäkter är sådant som man vill göra lättillgängligt att följa upp på i en övergripande och visuellt tilltalande dashboard.

På så sätt kan man snabbt vidta åtgärder om så behövs och aktivt välja att fullfölja eller avbryta olönsamma projekt i tid.

Rapportering

I ett modernt projektverktyg är det möjligt att skapa ett obegränsat antal rapporter. Man kan skapa mallar och göra de mest använda rapporterna i organisationen till favoriter. Allt för att underlätta den interna kommunikationen och för att skapa insikter på samtliga plan i verksamheten. 

Kvalitetssäkrade rapporter som man enkelt kan dela gör att fler kan fatta beslut baserat på data istället för magkänsla och prognostiseringar blir mer träffsäkra. Ofta fås insikter som kommer ur datadrivna rapporter som man annars inte skulle fått. I konsultorganisationer som arbetar i projektform brukar exempelvis debiteringsgrader, tidsförbrukning i projektets olika faser samt vilka projekt som är redo för fakturering vara sådant som är extra intressant att skapa rapporter kring. Filtreringsmöjligheter gör det möjligt att skapa rapporterna så som man önskar se dem.

Om filtreringen ändå inte skulle räcka till eller om man har krav på mer avancerade rapporter med information från flera olika datakällor så är det alltid ett bra alternativ att använda sig av ett beslutsstödsverktyg som man integrerar med projektverktyget.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om moderna projektverktyg och om beslutsstöd.

Kontakta skribenten

Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson