Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

8 nyheter i Mobigo Desktop 7

8 nyheter i Mobigo Desktop 7

Den mest påtagliga nyheten med Mobigo v7 är en helt ny desktopklient - uppdaterad, modern och mer funktionell. I utvecklingen av klienten har målet varit att erbjuda en enklare, renare och mer användarvänlig miljö att arbeta i. Bland annat märks detta genom att funktioner, knappar och informativa inslag finns tillgängliga och synliga när man behöver dem, utan att de för den skull skall upplevas som svåra att hitta.

I det här inlägget går vi igenom nyheterna med Mobigo 7 och vad ni får ut av det. 


Har ni inte Mobigo ännu? Läs mer om hur Mobigo kan effektivisera just ert företag 

Läs våra inlägg om mobigo

Detaljkort - Flera kort på samma gång

Ett exempel på den förbättrade användarvänligheten är detaljkorten. Detaljkorten är de vyer som visar enstaka uppdrag, kunder, objekt eller artiklar. Flera kort kan vara öppna samtidigt och kan flyttas, ändras i storlek och placeras så att man utnyttjar ytan på sin bildskärm på bästa sätt. Att växla mellan fönster utan att stänga ner det ena för att öppna det andra är också ett exempel på ett snabbare och enklare sätt att arbeta i Mobigo. Utseendet och innehållet på de olika korten kan också ändras. Nya utseenden kan skapas där man väljer vilka fält och var på kortet de skall placeras.

Se hur detaljkorten ser ut i Mobigo Desktop 7

Högerpanelen - Välj din vy själv

Till hjälp i ditt arbete bjuder också desktopklienten i Mobigo v7 på en panel till höger i programfönstret. I denna kan kompletterande vyer visas och man väljer själv hur mycket plats denna panel skall få ta. Innehållet i dessa vyer kan vara kompletterande till huvudvyn, översiktsinformation eller vilken som helst annan information som man vill ha nära till hands. Högerpanelen är kopplad till vald huvudvy och visar relevant information till det som huvudvyn visar. Ett exempel på användningen av högerpanelen är att kunna markera ett eller flera uppdrag i huvudvyn och visa en förhandsgranskning av rapporter till dessa i högerpanelen.

Här kan du se ett exempel

Ett annat exempel är att i huvudvyn för kunder markera ett antal kunder och i högerpanelen se kundernas geografiska placering på en karta. Förutom ett antal standardvyer som följer med i programmet finns möjligheten till tredjepartsutvecklade vyer anpassade för speciella behov.

Se mer här

 

Jobba mer effektivt i flera fönster - Uppdrag direkt i kalendern

Gör det enklare att planera uppdrag genom att exempelvis ha kalender och uppdragslistan öppna samtidigt. Vyerna är kopplade till varandra vilket innebär att en förändring på ett uppdrag kan till exempel direkt ses i kalendern eller i en vy på översiktssidan.

Se exempel här

 

Översiktsvy - Definiera utseende och innehåll själv

Det vi i föregående generation av Mobigo kallade NU-sidan har genomgått en omfattande renovering och uppfräschning. I den här programdelen sätter användaren samman en översiktsbild med det som är viktigt att hålla koll på och övervaka i verksamheten.

Utseende och innehåll definierar man själv, dels för eget användande, dels för att dela med sig av till övriga medarbetare med möjlighet till konfiguration och behörighetsstyrning. I vyn väljs vad som skall visas, till exempel diagram, statistik, listor och kartbilder. Funktion för att använda översiktsvyn som en digital tavla eller informativ översikt på ansluten TV-skärm, t ex i entré eller lunchrum, finns också.

Hur ser den nya översiktsvyn ut?

 

Dra-och-släpp funktionen gör det enkelt

Den nya dra-och-släpp-funktionaliteten gör det enklare att kopiera, flytta och tilldela information. Spara tid på att rätta felaktigt rapporterade tider eller materialrader genom att dra och släppa dessa mellan uppdrag. Tilldela utförare genom att dra och släppa användare på uppdraget. Ny och förbättrad funktionalitet gör det mycket enkelt att bifoga dokument, bilder och filer till uppdrag, kunder eller serviceobjekt. Markera önskade dokument i Windows utforskare, dra-och-släpp dem på önskad plats i Mobigo.

Se hur funktionen fungerar 

 

Anpassningsbar kalendervy

Nu tar vi steget över till en egenutvecklad kalender. Mobigo har numera en kalendervy som är flexibel och är helt anpassningsbar. Förutom ett väl tilltaget batteri med kalendertyper ges möjlighet att exempelvis visa beläggning och ge förslag på resurser som är tillgängliga för att bokas in. Nu finns även den liggande planeringskalendern som kan användas för att få en överblick över flera användares planering under en variabel tidsperiod.

Här kan du se hur den ny kalendern fungerar

 

Bättre överblick med integrerad karta

Använd den integrerade kartvyn för att se var uppdrag, kunder, serviceobjekt och resurser är placerade geografiskt.

Se ett exempel här

 

Filter skapar förbättrade sökmöjligheter

I den nya klienten har filtermöjligheterna utökats. Det går nu att använda fler sökparametrar samtidigt och alla filter går nu att inaktivera och aktivera med ett knapptryck. Tillsammans med smartsök-funktionen och urvalsfrågor, som finns sedan tidigare, så är sökmöjligheterna nu bättre än någonsin. 

Här kan du se hur filterfunktionen utvecklats

 

Vill du veta mer? Läs våra inlägg om Mobigo för olika brancher 

Mobigo för El, Tele & Data

Mobigo för ventilationsföretag

Mobigo för fastighetsbranschen

Mobigo för kyla

Mobigo för VVS

Mobigo för service management

Mobigo för branskydd, larm och säkerhet

 

Kontakta skribenten

Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator