Mattias Segerström
Mattias Segerström
kontakta mig

Mobigo för Brandskydd, Larm & Säkerhet

Mobigo för Brandskydd, Larm & Säkerhet

För företag som jobbar med larm & säkerhet eller brandskydd är kontroll över anläggningar och avtal helt centralt. Med Mobigo får du ett system för arbetsorder som ger dig bra överblick och hjälper dig i din verksamhet.

Vill du se hur systemet fungerar och se exempel på olika funktioner? Tryck på knappen för att komma till vår guide för olika funktioner i Mobigo. 


Se hur det ser ut

Information om anläggningar i mobilen

I anläggningsregistret i Mobigo lägger du och hanterar dina anläggningar och utrustning till dessa så som detektorer, brandlarm, centralenheter, släckare, filtar, brandventilation och sprinklersystem.

Automatiskt system för rondering

Om du jobbar med service av brandutrustning genererar Mobigo med automatik uppdrag för
årsöversyn, ronderingar och återkommande kontroller. Samtidigt som dina tekniker rapporterar
utförda kontroller och genomförda åtgärder i protokoll för rondering kan de enkelt ge förslag på
kompletterande åtgärder.

Anläggarintyg

Jobbar du med larm & säkerhet, installationer av sprinklers eller andra fasta släcksystem inbrotts- och brandlarm kan du förutom hantering av arbetsorder med tid och material och uppföljning i våra kalkylrapporter även skapa anläggarintyg och hantera dokumentation runt anläggningarna.

Koppla till affärssystemet

Med en koppling till ditt affärssystem kan jobben efter kontroll och justering skickas till ditt
faktureringssystem. Via kalkylrapporterna får du koll på hur dina uppdrag har gått.

Integration med affärssystem och lönesystem

Idag talas det mycket om automatisering och hur man kan effektivisera arbetsprocesserna inom ett företag. Integrationer bidrar till att få systemen att arbeta tillsammans och kännas som en enhet ut mot användarna. Med Mobigo finns det integrationer till de mest förekommande affärssystem och lönesystem på den svenska marknaden.

 

Läs mer om Mobigo här

 

kom i kontakt med våra säljare 

 

 

Kontakta skribenten

Mattias Segerström
Mattias Segerström