Mattias Segerström
Mattias Segerström
kontakta mig

Mobigo - Arbetsorderhantering för service management

Mobigo - Arbetsorderhantering för service management

Enklare vardag med arbetsorderhantering i mobilen

Genom mobil arbetsorderhantering förenklas vardagen då tekniker och installatörer har all den information de behöver i mobilen. De ser vart de ska, kan dokumentera vad de gjort och sköta rapporteringen på plats i systemet. Arbetsledare/Projektledare/Ekonomi har koll på vad som ska faktureras och underlag för löneadministration. 

Vill du se hur systemet fungerar och se exempel på olika funktioner? Tryck på knappen för att komma till vår guide för olika funktioner i Mobigo. 

Se hur det ser ut

Rapportering och dokumentation i mobilen

Bifoga servicerapporter, protokoll, foton och ritningar till uppdrag, kunder och objekt direkt i mobilen så att alla har den information de behöver. Historiken du får i systemen leder ofta till en bättre dialog med kunderna. Dokumentera jobben genom att ta bilder och spara tillsammans med uppdragsinformationen.

Enklare spårning genom objektregister

Lägg upp och hantera objekt och utrustning i objektsregistret. Spårbarheten ökar och du hanterar lätt arbetsorder och avtal. Du ändrar smidigt data på objekt när du arbetar i fält.

Automatiserade avtal

Lägg upp återkommande service- och underhållsjobb i avtal, så skapas de med automatik.
Komplettera med de serviceprotokoll ni behöver.

Bättre överblick för arbetsledare och projektledare

Med Mobigo blir det enklare att rapportera tid, fakturera tid, hantera utlägg och underlag för löner.
Kalkylrapporter ger arbetsledare och projektledare överblick och kontroll på uppdragens
täckningsbidrag.

Integration med affärssystem och lönesystem

Idag talas det mycket om automatisering och hur man kan effektivisera arbetsprocesserna inom ett företag. Integrationerna bidrar till att få systemen att arbeta tillsammans och kännas som en enhet ut mot användarna. Med Mobigo finns det integrationer till de mest förekommande affärssystem och lönesystem på den svenska marknaden.

 

Läs mer om Mobigo här 

 

 

kom i kontakt med våra säljare 

 

Kontakta skribenten

Mattias Segerström
Mattias Segerström