Mattias Segerström
Mattias Segerström
kontakta mig

Mobigo - Arbetsordersystem för Kyla

Mobigo - Arbetsordersystem för Kyla

Med Mobigo blir det lättare att hantera tillämpningen av f-gasförordningen och andra
myndighetskrav. Du får dessutom bra stöd för nya rutiner när köldmedier ska ersättas och aggregat fasas ut framöver.

Vill du se hur systemet fungerar och se exempel på olika funktioner? Tryck på knappen för att komma till vår guide för olika funktioner i Mobigo. 

Se hur det ser ut

Kontrollpanel ger tydlig överblick

NU-sidan underlättar administrationen för dig som är kylansvarig. Vårt system samlar in
uppgifter och håller koll på rapporteringen. Du ser när det är dags för årsrapporter, läcksökning och uppföljningar och varnas om data fyllts i felaktigt.

Hantera anläggningar och objekt

Lägg upp och hantera anläggningar, aggregat och komponenter. Du kan ha all information om
koldioxidekvivalenter, GWP-värden, typer och garantitider samlad på ett ställe.

Automatiska avtal

Lägg upp årliga kontroller, service och periodisk läcksökning. Protokoll för anmälan, läcksökning,
kontrollrapporter, riskbedömning, intyg, provkörning och injustering följer med.

Effektiv hantering av köldmedier

I köldmediehanteringen ser du alla köldmedietransaktioner, registrerar inköp och inventeringar,
skriver ut lagerbok och köldmediesammanställning mm.

Integration med affärssystem och lönesystem

Idag talas det mycket om automatisering och hur man kan effektivisera arbetsprocesserna inom ett företag. Integrationer bidrar till att få systemen att arbeta tillsammans och kännas som en enhet ut mot användarna. Med Mobigo finns det integrationer till de mest förekommande affärssystem och lönesystem på den svenska marknaden.

 

Läs mer om Mobigo här

 

kom i kontakt med våra säljare 

 

Kontakta skribenten

Mattias Segerström
Mattias Segerström