Modern tidrapportering med Visma Project Management

Modern tidrapportering med Visma Project Management

I tjänsteföretag, framförallt konsultbranschen, är en av de viktigaste delarna att tidrapportera eftersom det är det som genererar intäkter. Det blir därför viktigt att kunna göra tidrapporteringen så smidigt och effektivt som möjligt och ge en enkel överblick för de olika projekt och timmar som ska in. En central bit för att effektivisera detta är att minska den manuella hanteringen så mycket som möjligt, för att istället kunna använda tiden till att skapa värde för kunden.

Molnbaserat gör det enkelt

Att ha tidrapporteringen i molnet gör att du snabbt och enkelt kommer åt det. Det är bara att logga in och rapportera din dag. Har du inte tillgång till en dator går det lika bra att göra det via appen i din smartphone. Allt som krävs är en internetanslutning.

Anpassa tidsrapporteringen efter ert arbetsätt

Tidrapporteringen kan göras timvis, dagligen eller veckovis beroende på vad ni har för behov. Den tiden ni rapporterar uppdateras i realtid och kopplas mot en kund eller internt arbete beroende på vad det är för arbete som har utförts, detta länkas sedan direkt till fakturaunderlaget. Antingen så registrerar ni tiden kontinuerligt eller så går det att använda sig av stoppuret som finns i Visma.net PM.

Starta stoppuret när du börjar utföra en aktivitet och tryck på stopp när du är klar, fyll i vilket projekttiden ska läggas på och sedan kommer det automatiskt med i tidrapporteringen. Om era anställdas tidrapportering ser väldigt lika ut vecka till vecka kan de använda sig av en mall för att med ett knapptryck automatiskt tidrapportera nästkommande dag.

Det skapar enkel överblick i projektet

För att till exempel konsultchefer ska få bättre koll på vad konsulterna har lagt sina timmar på går det att lägga in att tiden måste godkännas av projektledaren/konsultchefen innan timmarna kan faktureras.

Det går även att hantera utlägg och resekostnader på samma ställe som tidrapporteringen, samt ladda upp kvitton och bifoga till utläggen. Allting på samma ställe, för att göra det så enkelt som möjligt!

Läs mer: Visma Project Management

Kontakta skribenten