Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Qlik Application Automation - vad är det?

Qlik Application Automation - vad är det?

Qlik köpte i oktober 2020 företaget Blendr.io vars tjänst nu integrerats i Qlik Sense SaaS tjänst. Köpet gjordes för att stärka Qlik på området Active Intelligence.

Vad är Active Intelligence?

Active Intelligence är en teknisk ansats att lösa ett problem som många Business Intelligence lösningar dragits med - behovet av att kunna ge rätt personer tillgång till aktuell information vid rätt tillfälle.

Verkligheten för de flesta verksamheter är att BI-lösningarna och datalager laddas om en gång per dygn p.g.a. långa laddtider och att man inte vill belasta viktiga källsystem under dagtid. 

Med Active Intelligence vill man få bort dessa barriärer och låta aktuell data snabbare och effektivare komma närmare dem som behöver den. Om en affär t.ex. stängs över ett visst belopp i CRM så vill du kanske automatiskt trigga att ett mail skall skickas iväg till försäljningschefen och att data i din Qlik Sales Dashboard laddas om.

Vad är Qlik Application Automation?

Qlik Application Automation är ett visuellt och kodfritt verktyg som hjälper dig bygga automatiserade analys- och dataflöden samt hjälper dig bädda in data och analysobjekt in i dina affärsprocesser.

qlik-data-automation-v2

Via en editor väljer du och lägger ut s.k. Block efter varandra för att på så sätt definiera ett flöde av triggers och händelser/aktiviteter som skall köras. Du kan t.ex. skapa ett Block som gör urval åt dig i en Qlik-applikation och ett följande Block som sedan hämtar innehållet i en tabell baserat på det gjorda urvalet.

block-flode-qlik-application-automation

Med Qlik Application Automation kan du skapa alerts, trigga aktiviteter och starta processer både i och utanför din Qlik-miljö som t.ex. omladdningar, utskick och backuper.

Det finns fyra typer av automationer som du kan använda för att trigga igång dina flöden:

  • Ad-hoc - aktiveras manuellt
  • Schemalagt - aktiveras vid vald tidpunkt
  • Webhook - aktiveras baserat på händelser
  • Triggered - aktiveras baserat på anrop via en REST-API slutpunkt i din Qlik SaaS miljö (GET eller POST)

Det finns idag stöd för 30 connectorer som t.ex. Slack, MS Teams och Email där nya läggs till löpande. Alla connectorer ingår för dig som har ett Qlik Cloud abonnemang men med en begränsning på 5000 automationer per tenant (Qlik SaaS miljö) och månad. 

Lär dig mer om Qlik Application Automation

Kontakta skribenten
Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering