Vad är self-service business intelligence?

Vad är self-service business intelligence?

Kommer du ihåg när vi behövde ringa till en resebyrå för något så enkelt som att köpa en flygbiljett eller boka ett hotellrum? Känns ganska krångligt och ålderdomlig nu, eller hur? Världen förändras snabbt och idag utförs mycket, såsom betala räkningar eller hämta upp matkassar, genom självbetjäning - även kallat self-service. 

Self-service business intelligence innebär att slutanvändarna får möjlighet att skapa sina egna rapporter och dashboards, utan att behöva förlita sig på IT-funktionerna inom organisationen.

Behovet kan uppstå när en användare vill modifiera existerande rapporter, såsom att enkelt byta marginal mot omsättning i en visualisering, medan andra vill skapa och designa rapporter från grunden eller addera nya datakällor.  

 

Läs mer om våra tjänster inom
business intelligence

Läs mer om beslutsstöd

 

Self-service business intelligence frigör tid och resurser för IT-funktionerna då användarna snabbt kan göra den önskade modifieringen av rapporten själva.

Istället för att definiera och kommunicera sitt behov till en utvecklare kan användare utan dröjsmål skapa sina egna analyser. Detta skapar också en självständighet hos användarna som kan öka användningen av ert beslutsstödsvertyg och skapa en större tilltro till datan. 

 

Vidare blir man inte begränsad av kravställningen under utvecklingsperioden, utan kan modifiera sin rapport även efter go-live. 

Detta gör att man inte måste gissa vad användaren vill se utan istället kan förlita sig på att användaren själv kan, med hjälp av self-service i sitt business intelligence verktyg, hitta svaret på sina egna utformade frågor. 

 

Hur kan din organisation börja med self-service? 

Som start behöver det finnas tydliga definitioner av nyckeltal och begrepp, så att användarna har en konsensus kring vad analyserna och siffrorna betyder. 

Eftersom self-service till en viss grad ger användarna kontroll över mätetal, finns det en risk att utan tydliga riktlinjer kommer det myllra av begreppsdefinitioner och tvetydiga rapporter. Genom en ökad grad av förståelse och tillförlitlighet till datakällorna kan användarna bli mer aktiva och kan ta välinformerade beslut med hjälp av ert beslutsstödsvertyg.

För att initiera self-service i er organisation kan vi på Exsitec erbjuda utbildningar av en superanvändare hos er som i sin tur kan lära ut till bestutsstödsvertyg till sina kollegor. Exsitec erbjuder även ett färdigt paket av dynamiska rapporter där användaren själv kan bestämma vilka mätetal som ska inkluderas i en tabell eller en graf.

Genom att använda ert bestutsstödsvertyg till fullo och de många fördelar som self-service medför kan man få en snabbt agerande organisation som engagerar sina anställda och i förlängd arm skapar ett större värde för sina kunder.

 

Funderar ni på ett nytt beslutsstödsverktyg?

Läs mer om beslutsstöd

 

 

Kontakta skribenten