Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Skräddarsydda komponenter förlänger livet på ert IT-stöd

Skräddarsydda komponenter förlänger livet på ert IT-stöd

Det finns många fantastiska produkter på marknaden för verksamhetssystem. Det finns däremot sällan ett system som löser alla problem för ett företag, åtminstone utan rejäla kompromisser i funktionalitet.

En utmaning med att välja flera olika systemkomponenter är att få dem att fungera bra tillsammans. En annan är att fylla de luckor som ofta uppstår i det totala systemstödet.

Automatiserade flöden med anpassade integrationer

Alla moderna system har idag goda möjligheter till att integrera med andra system. I en strategi där flera olika system valts för olika områden i verksamheten, för att skapa bästa möjliga IT-stöd, blir dessa integrationer centrala.

En integration säkerställer att data som hanteras av flera system flödar automatiskt däremellan, utan handpåläggning med risk för manuella fel. Ett sådant integrationsflöde ger också möjlighet att anpassa det totala systemstödet efter hur verksamheten fungerar. Verksamhetens system byggs upp av olika standardkomponenter med en unik sammansättning som bidrar till företagets konkurrenskraft.

Effektivare arbete med unika gränssnitt

Även en IT-strategi där flera olika programvaror väljs ut för att skapa en mer flexibel helhet så finns det ofta verksamhetsbehov som inte helt kan uppfyllas. I regel finns då tre vägar att gå:

  1. Anpassa verksamheten efter systemet
  2. Anpassa systemet efter verksamheten
  3. Komplettera med en skräddarsydd komponent

Det första alternativet kan ofta vara det bästa, framförallt för behov som inte skapar ett tydligt värde och bidrag till företagets konkurrenskraft. I dessa fall är det ofta bra att se över möjligheten att anpassa sig efter det system som införskaffats.

I de fall där behovet är centralt för det värde som ert företag skapar för era kunder, eller där kostnaden för de interna organisations- och processförändringar är för stor för alternativ 1, så återstår de två andra alternativen.

Alternativ 2 är inte alltid möjligt, men många system strävar att ha en flexibilitet som möjliggör vissa anpassningar i systemet. Vissa system har stora möjligheter, andra har mindre. En leverantör med stor kompetens i systemet kan dessutom ofta “trolla till” lösningar utanför det normala. Det finns vissa utmaningar med att anpassa system, framförallt de anpassningar som sträcker sig mot gränsen för vad systemet är byggt för att göra.

  • Teknisk skuld byggs upp i anpassningarna över tid och gör framtida förändringar svårare mer kostsamma (läs även Teknisk skuld och hur det påverkar er digitalisering)
  • Specialanpassningar ger en lock-in-effekt hos nuvarande leverantör eftersom de ofta gör ett leverantörsbyte dyrt
  • Ett anpassat system är i regel svårare att uppgradera vilket kan leda till att företaget fastnar i en utdaterad programvara

Det andra alternativet fungerar alltså bäst när anpassningarna inte är för stora och håller sig inom ramen för det som systemet är byggt för att göra.

Alternativ 3 innebär att skapa en skräddarsydd komponent, exempelvis en webbaserad affärsapplikation, som på ett bättre sätt stöttar verksamhetens behov. Denna komponent blir en del i det totala IT-stödspusslet och integreras med andra system efter behov. Fördelen blir fullständig flexibilitet utan att göra våld på befintliga system. Flexibiliteten innebär att systemstödet bättre kan anpassas efter de behov som finns. Användare kan få anpassade gränssnitt istället för krångliga workarounds i befintliga system. Detta innebär ofta en större kostnad på kort sikt som såklart måste ställas mot det kort- och långsiktiga värdet.

Långsiktigt värdeskapande utan kompromisser

En strategi där flera system väljs för att skapa en bättre helhet, anpassade integrationer möjliggör automatiserade flöden och skräddarsydda gränssnitt ger möjlighet till en unik flexibilitet finns en mängd långsiktiga värden.

  • Den komponentbaserade modellen gör att en del av lösningen enkelt kan bytas ut med en relativt liten insats
  • Beroendet till en enskild systemleverantör minskar
  • Systemmiljön blir enklare att underhålla och uppgradera
  • Flexibilitet ger möjlighet att skapa konkurrensfördelar

Att fundera över hur ert företag får den bästa helhetslösningen och inte glömma det långsiktiga perspektivet kan hjälpa er få ut maximalt av era verksamhetssystem.

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257