Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Teknisk skuld och hur det påverkar er digitalisering

Teknisk skuld och hur det påverkar er digitalisering

De flesta som investerar i en verksamhetsstödjande IT-lösning gör det med förväntningar på en lång livslängd. Många upplever dock hur en applikation med tiden blir mer trögrörlig och svåranpassad, något som är problematiskt då verksamheten utvecklas och förändras - detta har att göra med teknisk skuld.

Begreppet teknisk skuld?

Begreppet teknisk skuld myntades av Ward Cunningham som är mest känd för att ha utvecklat den första wikin. Teknisk skuld är effekten av kortsiktiga beslut i utvecklingen av en applikation som innebär avsteg från den bästa tekniska lösningen. Denna skuld har likheter med monetär skuld i att den genererar räntekostnader om den inte betalas tillbaka. Räntan består av en högre tid och kostnad för den framtida utvecklingen av applikationen. Detta åtgärdas av att betala tillbaka skulden genom att förbättra den initiala kortsiktiga lösningen.

“Teknisk skuld skapas då vi tar genvägar i implementationen”

Det handlar om prioritering och balans

Det är viktigt att notera att en teknisk skuld ibland måste tillåtas uppstå. Exempelvis kan det handla om att en leverans av applikationen verkligen måste ske vid ett visst datum. Det som dock är viktigt är att man gör medvetna val och kommer ihåg att betala tillbaka den skuld som byggs upp. En annan notering är att det inte finns någon teknisk skuld kopplad till att välja en enklare lösning rent funktionalitetsmässigt. Teknisk skuld skapas då vi tar genvägar i implementationen.

Vem bär ansvaret för den tekniska skulden?

Som både beställare och utvecklare/leverantör av en applikation är det viktigt att förstå innebörden av den tekniska skuld som byggs upp och de räntekostnader som detta medför i den fortsatta utvecklingen och förvaltningen. Som utvecklare är det också viktigt att tillåta teknisk skuld att uppstå i de fall där det är viktigt för beställarens verksamhet att det snabbt blir en ny leverans av applikationen. Kommunikation mellan leverantör och beställare är nyckeln till att ta medvetna och bättre val kring detta.

“Det kommer många tillfällen i ett projekt där vi står inför en långsiktigt hållbar lösning och en snabbare lösning...”

Då beställaren ofta har stor insikt i applikationens betydelse i verksamheten men saknar en djupare teknisk kompetens så är det upp till leverantören att klargöra de fall där teknisk skuld byggs upp. Det kommer många tillfällen i ett projekt där projektet står inför en långsiktigt hållbar lösning och en snabbare lösning som inför en viss grad av teknisk skuld. I de fall lösningen med teknisk skuld väljs så bör denna betalas tillbaka. Om vi istället fortsätter att prioritera ny funktionalitet och låter berget av teknisk skuld växa sig större så finns det en överhängande risk att den nya funktionaliteten blir allt dyrare.

Det talas om digitalisering överallt just nu. I morgonsofforna, bland politiker, företagsledare, konsultbolag, vår blogg och mycket mer. Det här inlägget behandlade en liten del - teknisk skuld - av de utmaningar som vi på Exsutec står inför tillsammans med våra kunder i vår gemensamma digitaliseringsresa.

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257