Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vägen från QlikView till Qlik Sense

Vägen från QlikView till Qlik Sense

Det har i år gått 8 år sedan Qlik Sense släpptes.

Vi vet att många svenska företag och organisationer fortfarande använder QlikView och tycker det fungerar bra. Vi själva tycker det är hög tid att fundera igenom hur och när en flytt över till Qlik Sense skall göras då glipan till QlikView växer för varje dag som går.

En stor skillnad ligger i hur Qlik Sense tillgängliggör sin data. Med Qlik Sense är det enklare att dela data med andra system (via API:er och integrationer), konsumera data på alla typer av enheter och fullt ut interagera med data via ett rikt webbaserat användargränssnitt. Medan QlikView i grund och botten är en desktop-produkt så är Qlik Sense en del av en molnplattform och Qlik’s satsning på Active Intelligence.

Qlik har under årens lopp gått över till att lägga minimalt med tid på att underhålla och vidareutveckla QlikView medan Qlik Sense uppdateras upp till 5 gånger per år. Detta har gjort att alla incitament, såväl tekniska, ekonomiska som strategiska, idag talar för att Qlik Sense är valet för framtiden. Vår rekommendation till dig som fortfarande använder QlikView är att prioritera framtagandet av en plan för en migrering.

Så går du över till Qlik sense

Ett starkt råd är att inte göra dina Qlik Sense applikationer till kopior av dina QlikView-applikationer. Dra istället nytta av fördelarna som finns med Qlik Sense och se det som ett tillfälle att gå igenom datamodeller, affärslogik och val av visualiseringar.

Har behoven förändrats? Kan Qlik-scripten optimeras? Används alla applikationer? Kanske mår er stora QlikView-applikation bäst av att brytas upp i flera delar med en ny Qlik Sense applikation per del?

Två verktyg som hjälper dig på vägen:

  • Governance dashboard - hjälper dig se användandet i din QlikView-plattform och hur det förändrats över tiden. Du kan även göra en ranking av dina QlikView-applikationer och få en lista över vilka applikationer som relativt varandra är enklast att migrera över till Qlik Sense.
  • QlikView Converter - hjälper dig konvertera datamodell, script och variabler från QlikView över till Qlik Sense. Slutresultatet är att du går från en QlikView applikation (QVW) till en Qlik Sense applikation (QVF).

    OBS - alla applikationer kan inte konverteras fullt ut med QlikView Converter. Detta då det finns tekniska skillnader systemen emellan gällande vilka visualiseringsobjekt som stöds samt om t.ex. containerobjekt, triggrar och funktionalitet för att visa och dölja objekt använts. För att hantera dessa specialfall får du manuellt bygga upp gränssnittet i Qlik Sense så det passar era behov.

Vilka vägar kan jag ta?

Vägen till Qlik Sense kan se olika ut och påverkas av hur era QlikView-applikationer är byggda, er IT-strategi och tillgängliga resurser. Ett viktigt val är att bestämma vilken underliggande plattform ni vill använda. Valen är att driftsätta Qlik Sense internt på en egen server-miljö eller i en moln-miljö som kan ligga antingen i ett privat eller publikt moln. Qlik Sense kan köras helt eller mixat i alla tre typer av miljöer.

Övergången mellan QlikView och Qlik Sense kan ta fyra tydliga vägar framåt - från parallell användning till full migrering. Välj det upplägg som passar er.

qliview-till-qliksense

Parallell användning

Med detta alternativ kör du QlikView och Qlik Sense parallellt. Med Qlik Sense Saas får du stöd för ett hybrid-upplägg där dina QlikView-applikationer publiceras och nås via din Qlik Sense Hub. Nya Qlik Sense applikationer kan publiceras bredvid dina QlikView-applikationer vilket ger användarna en (1) sammanhållen och välfungerande Qlik-miljö.

Nya projekt

Låt alla gamla QlikView-applikationer rulla vidare medan all nyutveckling görs i Qlik Sense.

Delvis över tid

Gör migreringen i en takt som passar er och utan att ha en målplan för när migreringen skall vara slutförd. Ta beslut om vilka applikationer som skall migreras i vilken ordning baserat på enkelhet vid migrering eller vikt för verksamheten.

Vill du gå en enklare väg framåt kan du börja med att fokusera på gränssnittet i Qlik Sense. Låt scriptet ligga kvar i QlikView och låt den generera uppdaterade QVD-filer som du sedan läser in din nya Qlik Sense applikation.

Helt över tid

Gör migreringen i en takt som passar er och ha en målplan för att ni med tiden skall ha fasat ut alla QlikView-applikationer.

 

Full migrering

Jobba med en migreringsplan som har ett start- och slutdatum. Efter projektet skall alla QlikView-applikationer vara nedstängda och helt/delvis ersatta med Qlik Sense. QlikView-servern stängs därefter av så ni kan spara pengar på drift och underhåll.

Vill du veta mer?

Prata med oss eller läs guiden QlikView eller Qlik Sense. Vi  går i denna artikel igenom allt du behöver veta inför ett beslut om att migrera från QlikView till Qlik Sense.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering