Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är Qlik Data Alerts?

Vad är Qlik Data Alerts?

Ett viktigt led i att arbeta datadrivet är att snabbt veta när ett KPI eller en datapunkt  går över eller närmar sig en viss nivå. Med Qlik Data Alerts kan administratörer och användare i Qlik Sense SaaS automatiskt få notiser när en sådan händelse inträffar.

Vilka händelser som är viktiga skiljer sig åt för varje verksamhet men kan t.ex. röra lagersaldon, försäljningsmål,  antal kundreturer, sjuktal osv.

Hur fungerar Qlik Data Alerts?

Vilka typer av notiser kan skickas ut?

  • Data-drivna larm - både enkla och komplexa alarm stöds
  • Systemhändelser - kan t.ex. användas för att varna när data inte laddats om korrekt
  • Meddelanden - kan t.ex. användas av administratörer som vill upplysa användarna om kommande systemunderhåll eller gjorda uppdateringar i en applikation

Konfiguration

Alla som använder Qlik Sense SaaS kan skapa larm. Detta görs genom att peka ut data och ange villkor, frekvens, vem/vilka som skall få notisen samt på vilket sätt notisen skall skickas ut.

Stöd finns för användaren att sätta egna larm och för administratörer att skapa centraliserade larm som når många användare. Larm kan endast sättas på data man själv har rättigheter till. 

Qlik Data Alerts - dela alert

Qlik Alerting är kraftfullt då alla data, inte bara de som syns i gränssnittet, kan användas i ett larm. Med Qlik’s unika associativa motor som grund kan larm baseras på:

  • Trender, uträkningar och statiska värden
  • Jämförelser och procentuella förändringar
  • Nästlad logik

Qlik Alerting ger dig stöd att utforma smarta larm som hjälper dig att i god tid vidta åtgärder innan en händelse inträffar.

Användande

Larm kan skickas ut via olika kanaler som web, epost och mobiltelefon. Klicka på länken i larmet så öppnas automatiskt rätt Qlik Sense applikation med rätt urval. Du kan på detta sätt enkelt undersöka vidare vad som hänt och vad som är rätt åtgärd framåt.

mobil-qlik-alert-small

Se mer av Qlik Data Alerts och hur enkelt du jobbar med dem i denna video på 6 minuter.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering