Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Varför tar det sån tid att få fram rapporter och nyckeltal?

Varför tar det sån tid att få fram rapporter och nyckeltal?

Nyckeltal, eller på engelska så kallade Key Performance Indicators (KPI), bär en avgörande roll i nästan alla verksamheter. Alla lyckade företag strävar efter att möta verksamhetens mål - något som är lättare sagt än gjort.

Inte nog med att du måste välja ut vilka nyckeltal som lämpar sig bäst för ditt företag och den industrin, det gäller även att ta reda på hur de ska rapporteras på rätt sätt. Detta kan vara ett svårt steg, men minst sagt ett nödvändigt. Svårigheten gör dessutom det till en potentiellt tidskrävande uppgift.

Vad är ett nyckeltal?

En nyckeltal är ett mätinstrument som hjälper dig förstå hur det går för verksamheten sett till relationen till dess mål. Effektiva nyckeltal går att agera på, de är avgörande för verksamheten samt går enkelt att kommunicera genom organisationen.

Nyckeltal är en del av ett företags strategiska plan som fått uttrycka sig i siffror. Hur nyckeltal förstås, mäts och ageras på spelar därför en roll för företagets strategiska riktning.

Det finns olika former av nyckeltal, några exempel är följande:

  • Finansiella nyckeltal
  • Kundbaserade nyckeltal
  • HR nyckeltal

Vad är en nyckeltalsrapport?

Det är helt enkelt en mätmetod för strategin som hjälper verksamheten att definiera och följa önskade parametrar. En hel del information måste loggas för att ett nyckeltal ska anses effektivt, något som kan kräva en hel del tid.

Hur kan rapporter och nyckeltal fås fram fortare?

Om rapporter och nyckeltal inom en verksamhet kan redovisas på ett enklare och smidigare sätt så kommer de även appliceras mer frekvent. Används nyckeltal oftare, innebär det att verksamheten får en bättre översikt över företagets välmående och riktning.

Idag finns det system som underlättar detta arbete. Det finns analysverktyg som gör det enklare att hantera och mäta era nyckeltal. Dessutom finns det visualiseringslösningar utvecklade just för detta som gör att det enkelt går att få en översikt, samt jämföra utvecklingen över tiden. Det finns lösningar som hjälper dig ta reda på bakomliggande samband, ta in data från flera informationskällor samt dela insikterna inom hela verksamheten.

På Exsitec erbjuder vi olika lösningar inom beslutsstöd för just rapporter och nyckeltal, Microsofts Power BI samt de två framstående produkterna Qlik Sense och QlikView. Kontakta oss för rådgivning gällande vilken lösning som skulle passa era utmaningar.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering