IDG-Tools: Vägen mot digitalisering och effektiv logistik

I dagens digitalt drivna värld letar företag ständigt efter sätt att optimera sin verksamhet och öka effektiviteten. En avgörande del av denna optimering är att förbättra logistik och lagerhantering. Här möter vi Industriverktyg IDG-Tools, grossistföretaget specialiserat på verktyg och skyddskläder, som med framgång har effektiviserat sina lager-, logistik- och ekonomiprocesser. Allt med hjälp av en ledande programvarulösning bestående av Visma Business, BxLogistics och Medius AP Automation.

 

 


Industriverktyg IDG-Tools AB startades hösten 1997 och består idag av grossistverksamheterna Industriverktyg och Industrigrossisten Proman, specialiserade på verktyg respektive skyddskläder. Idag finns företaget verksamt i Sverige, Norge, Finland och Polen och med sina rullande utställningsbussar är Industriverktyg IDG-Tools är den största branschaktören i Skandinavien. 

Möt Kerstin Sjöberg och Jens Forsberg

På Industriverktyg och Industrigrossisten Proman spelar Kerstin Sjöberg och Jens Forsberg viktiga roller för att säkerställa smidiga lager och logistikprocesser. Kerstin, systemansvarig, har varit med företaget i över 27 år och ansvarar för olika aspekter av verksamheten och att alla delar i Visma Business fungerar för kollegorna, inklusive orderhantering, fakturering och lagerkontroll. Jens ansvarar för företagets IT-infrastruktur och ser till att helheten, allt från servrar till skrivare och mobila enheter, fungerar optimalt.

Behovet av effektiviserad logistik

När företaget började expandera sin grossistverksamhet och uppleva tillväxt i flera länder blev det tydligt att deras manuella lagerhanteringsprocesser inte höll jämna steg. Beroendet av penna och papper för orderuppföljning, lagerhantering och plockning bidrog till ineffektivitet, fel och hindrade ytterligare tillväxt.

Man insåg behovet av digitalisering och sökte en omfattande lösning som kunde hantera verksamhetens specifika logistiska utmaningar. År 2004 tog företagen det strategiska beslutet att implementera affärssystemet Visma Business för att optimera arbetet i verksamheten och förbättra den övergripande effektiviteten.

"Företaget har haft en önskan om att digitalisera, att komma bort från penna och papper och få kontroll på hela vårt flöde av varor och tjänster."

- Jens Forsberg, IT-ansvarig

En digital omvandlingsresa

Implementeringen av Visma Business ERP blev starten på en omfattande digitaliseringsresa för Industriverktyg IDG-Tools AB. Med Exsitec som samarbetspartner ersatte företaget sina manuella processer med automatiserade lösningar. Övergången från papper och penna på lagret till handhållna enheter innebar betydande förändringar i deras lagermiljöer. Möjligheten att förlänga affärssystemets funktionalitet ut på lagret har gjort det lättare att följa upp lagernivåer, minimera fel och öka den totala effektiviteten.

"De stora skillnaderna ser ju jag här i lagermiljön. Det är här vi har gjort de största framstegen.Vi får direkt koll på om vara finns på lager eller inte och vi har effektiviserat hur man rör sig på lagret."
 
 - Jens Forsberg, IT-ansvarig

Fördelarna med Visma för logistiken

En av de mest uppenbara fördelarna med att implementera Visma Business och BxLogistics för logistiken var minskningen av plockningsfel. Tidigare var personalen på lagret tvungen att manuellt dokumentera varje plockad artikel och dess kvantitet. Processen var tidskrävande och präglades av en del mänskliga misstag. Med Visma Business och BxLogistics får personalen numera realtidsuppdateringar om tillgängligheten i lagret, vilket säkerställt korrekt plockning och minskat felen avsevärt.

Dessutom har man kunnat utnyttja kraften i data och företaget arbetar idag med att generera omfattande rapporter för att få insikter om sina bästsäljande produkter, lagerbelopp och kundbeteende. Denna datadrivna metod har skapat möjligheter att fatta informerade beslut, identifiera förbättringsområden och förbättra den övergripande affärsprestandan.

Även om de mest betydande framstegen syns på lagret, slutade inte den digitala resan där. Industriverktyg IDG-Tools automatiserade även sina ekonomiska processer med införandet av Medius AP Automation för hantering av leverantörsfakturor och Autoinvoice för kundfakturering. Dessa förbättringar har minskat den manuella arbetsbelastningen avsevärt och förbättrat noggrannheten i både redovisningen och finansiella transaktioner.

"Den största skillnaden från tidigare är ju att vi får väldigt mycket automatiserat. Det vi är mest nöjda med är smidigheten."

-Kerstin Sjöberg, Systemansvarig

Framtidsmålet - ett lager utan papper

Resan mot digitalisering och optimering är en pågående process. Kerstin, Jens och teamet på IDG-Tools fortsätter att utforska nya möjligheter och förbättringar. Nästa mål är att bli helt papperslösa på lagret. De siktar de på att helt digitalisera alla plocklistor och eliminera behovet av tryckt material så långt det går. Detta nästa steg mot ökad effektivitet är möjligt tack vare den sömlösa integrationen mellan BxLogistics mot Visma Business.

Vikten av samarbete

Under hela sin resa har IDG-Tools fått stöttning i arbetet genom samarbetet med Exsitec. Konsulttjänsterna och den tekniska expertisen som Exsitecs konsulter har tillhandahållit har varit viktiga för att identifiera utmaningar och skräddarsy lösningar för att möta företagets specifika behov.

"Vi har fått hjälp på så många sätt, har haft ett givande och tagande och verkligen känt att 'här kan vi ställa våra frågor'"

-Kerstin Sjöberg, Systemansvarig

Namnlös design-Feb-08-2024-03-23-14-4797-PMNamnlös design (1)-Feb-08-2024-03-25-39-9805-PM

 

Missa inte! Linda Holst (ekonomichef och Vice VD) och Fabien Perreau (lagerchef) berättar om hur IDG-Tools har digitaliserat ekonomiavdelningen respektive lagret.

< Till Ekonomichefen berättar
Till Lagerchefen berättar >

https://www.exsitec.se/hubfs/Karl%20rund%20bild%20WEBP.webp

Karl Henriksson

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen!