Ludvig Svensson väljer Exsitec för internationell e-handel

Exsitec fick i uppdrag att bygga en långsiktigt hållbar digital affär. Därför byggde vi tillsammans med Ludvig Svensson och deras andra digitala partners en headless affärsplattform där de kan kommunicera i vilka gränssnitt eller kanaler som än kommer vara viktiga framåt. Framtidssäkrat och skalbart på riktigt.

Efter en väldigt framgångsrik start hade Ludvig Svensson växt ur sin dåvarande plattform och kollade på lösningar där det kunde få en uppsättning som klarade av att skala upp i takt med deras mål. Det satte krav på att lösningen bland annat skulle kunna jobba över flera marknader och hantera interna utmaningar för minskad intern administration. 

 

Uppdrag från kunden

  • Hitta ett PIM anpassat för e-handel med produktdata samlat för alla kanaler
  • Skapa leadsgenereringsverktyg för ökad försäljning
  • Få hjälp att automatisera processer
  • Ta fram säljverktyg för mässor och kundbesök
  • Utvärdera ett användarvänligt CMS
  • Skapa en skalbar lösning i molnet med lång livslängd och hög flexibilitet

"I ett sånt här stort projekt med allt från många olika externa parter till många inblandade internt har Exsitec lyckats navigera och alltid agerat professionellt och tydligt. Vi har fått rapporter om budget och tidsåtgång veckovis och det har alltid varit fokus på att det övergripande målet och helheten går först". 

- Peter Manfredsson, Supply Chain Manager på Ludvig Svensson

Valet av e-handel

Med ett antal olika marknader, 8 olika språk och 2 stora affärsområden växte AB Ludvig Svensson till slut ur sin dåvarande plattform och behövde en omstart såväl tekniskt som leverantörsmässigt för att känna att de fortfarande levererade värde till sina kunder samt minskade intern administration. Valet föll på Exsitec och SaaS-plattformen Storm Commerce, tillsammans med CMS från Umbraco. Ett modigt och modernt val som gör Ludvig Svensson väl rustade för framtiden!

"Vi letade i första hand efter en lösning som kunde hantera alla de teknikkraven vi hade. Där upplevde vi att Storm var den plattform som kunde hjälpa oss bäst framåt, mycket på grund av deras väl utvecklade API:er.
I vårt fall handlade det också om att de gjorde en stabil presentation tillsammans med Exsitec vilket alltid är betryggande i en upphandlingsfas"

- Peter Manfredsson, Supply Chain Manager på Ludvig Svensson

Teknisk lösning i framkant

Lösningen bygger på e-handelsmotorn Norce. Det är en SaaS-plattform där kunden får ett system innehållande bland annat prishantering, varukorg och orderläggning, men också möjlighet att via färdiga API:er integrera olika typer av system i lösningen. Med två stora affärsområden (Climate screens och Interior textiles) fanns ett behov från Ludvig Svensson att hantera tusentals produkter mot olika marknader, men också komplicerade kundunika prislistor. Det finns också en ecommerce-del där kundens ges möjlighet att beställa provkort av klimatvävar men även köpa både prover samt beställa mot faktura på affärsområdet inredningstextilier.

 

"Exsitec har hög kompetens och lång erfarenhet inom digitala handelslösningar. De har dessutom ett personligt, inlyssnande och ödmjukt förhållningssätt vilket gör samarbetet både effektivt och roligt för oss och våra gemensamma kunder" 

- Mikael Hallberg, Founder & CCO, Norce

Umbraco - Open Source för enkel CMS-hantering

Då Norce är en headless e-handelsmotor med PIM krävdes ett nytt CMS för att publicera allt innehåll även externt på webben. Kravet från användarna var att verktyget skulle vara lätthanterligt och flexibelt för att Ludvig Svensson själva skulle kunna hantera så mycket som möjligt utan att ta in konsulthjälp. Valet föll på Umbraco - the worlds friendliest CMS. Plattformen är med sin trädstruktur enkel att använda och arbeta i för redaktörer och ger snabba möjligheter att enkelt testa och se resultat direkt utan att behöva publicera något live.

Eftersom Umbraco är byggt i Microsoft .NET passar den bra ihop med Storms lösning som bygger på samma teknik. Driften av Ludvig Svenssons lösning hanteras säkert i Umbraco Cloud.

Resultat

Utöver punkterna i uppdragslistan ovan har den nya lösningen också gett möjlighet att: 

  • Inom utsatt tid för viktig mässa skapa en säljstödsapplikation för säljare på mässor och kundbesök
  • 10% av alla interna säljordrar gick redan innan lansering via webben.
  • En månad efter releasen av säljstödsapplikationen hade målet för online-order 2019 redan slagits. 
  • Integrationen mot Salesforce har gett en bättre leadsgenerering och minskat internt arbete vid försäljning.
Samarbete med rätt fokus

Projektet har varit utmanande då det funnits många olika marknader och användare av systemen. De 8 olika språken inkluderade bland annat ryska, kinesiska och koreanska vilket dels ställt krav på utbildning, support och funktionalitet men dels också förståelse för kulturskillnader som kan uppstå i stora digitala projekt. 

I Sverige har Exsitec haft ett nära samarbete med ERP-leverantörer och designbyrå där det hela tiden varit viktigt att i första hand prioritera det som är bäst för kunden och lösningen, inte för varje enskild inblandad aktör. 

Om Ludvig Svensson

Med en livslång passion för textil, bygger Svensson sitt varumärke på ett arv från 1887. Vår organisation präglas av en stor passion för textilier och gedigen kunskap inom design och funktion. Med priser från Good Design Award, Interior Innovation Award och Stora Designpriset är Ludvig Svensson en av de riktigt stora aktörerna inom branschen. 

https://www.exsitec.se/hubfs/MalinS_rund.png

Malin Sandström

Försäljningschef e-handel

Kontakta mig om lösningen