Namnlös design - 2022-11-09T185614.042

Certified Partner (2)

Från Visma Control

till Control Edge

Denna sidan förklarar bytet från ekonomisystemet Visma Control till det molnbaserade ekonomisystemet Control Edge.

 

Visma Control vs Control Edge

Det finns flertalet skillnader mellan Visma Control och Control Edge. Den största skillnaden är att Visma Control är ett on-prem ekonomisystem, medan Control Edge är ett molnbaserat ekonomisystem. 

Vad innebär bytet?

Vid byte från Visma Control till Control Edge görs ett migreringsprojekt för att bl a lyfta kundens databaser till Edge, som ligger i Microsoft Azure Sverige. Efter ett migreringsprojektet görs inga fler uppgraderingsprojekt utan därefter sker alla uppgraderingar av systemet kontinuerligt och med automatik. Control Edge är i sitt gränssnitt ännu väldigt likt Visma Control och användaren kommer därför känna igen flödena och fokus efter en migrering kan istället ligga på utbildning i nyheter och fler automatiserande funktioner.

Läs mer om bytet från Visma Control till Control Edge här -> 

Ett skandinaviskt ERP

Spela på hemmaplan. Control Edge är ett nordiskt affärssystem med unika lösningar för den skandinaviska marknaden. Med smarta lösningar anpassade därefter. Bankintegrationer, momsrapportering och andra utmaningar utvecklas ständigt för den breda skandinaviska användarbasen.

 Varför Control Edge?

Control Edge är ett molnbaserat ekonomisystem för företag som behöver djup och bred funktionalitet. Att systemet är molnbaserat gör att det ständigt är uppdaterat och alltid tillgängligt. Dessutom är systemet flexibelt och konfigurerbart för att hantera komplexa finansiella modeller. 

pasted image 0 (2)-2

 

Edge startsida (1)

Mer om Control Edge

Control Edge har en ekonomimodell med stöd för 8 redovisningsdimensioner där de ingående objekten kan ingå i 20 olika grupperingar. Systemet är lättintegrerat och har ett öppet API för att du som kund inte ska behöva dubbelsregistrera, utan systemen ska kunna kommunicera med varandra. 

Hur går bytet till?

Som alla IT-projekt bör ett byte från Visma Control till Control Edge planeras och delas upp i tydliga steg. 

Utvärdera

 

Målet med bytet av affärssystem är att komma till en bättre lösning än den ni lämnar. En bra början kan vara att ta fram frågor och besvara dessa för att ge en bra bild av nuläget. 

Exempel på frågor: 

  • Har vi mål för vår systemmiljö?
  • Hur fungerar vår systemmiljö idag, hur är den byggd? 
  • Vad har vi för resurser på området, internt och externt? 
  • Vilken effekt och resultat vill vi uppnå med vår systemmiljö? 
  • Hur prioriterad är frågan för vår ledning i vår organisation?

 

 

 

Planera

 

Ta er tid att träffa olika leverantörer. Genom det får ni en bättre förståelse för vilka de olika aktörerna är och vad deras lösningar kan stödja er ekonomiavdelning med. Exempel på frågor ni kan ställa till leverantören:

  • Vilka/vilka lösningar vill och kan leverantören leverera just till er och varför? 
  • Hur arbetar leverantören med att identifiera och beskriva sambanden mellan mellan er systemmiljö och ekonomiavdelningens prestation ? 
  • Hur ska leverantören lära känna er och er verksamhet? 
  • Hur kvalitetssäkrar leverantören sina tjänster? 


 

Inspireras

 

En viktig del i att upptäcka behov är att titta på hur andra verksamheter gör. Genom det kan ni få inspiration till hur ni kan effektivisera er egen verksamhet med bättre systemlösningar. 

Fråga hur andra verksamheter arbetar idag och vad de har för utmaningar. Det kan vara bra att besöka eller prata med både verksamheter som liknar er egen och som använt systemet olika länge.

Ett tips är att titta också på referenscase från olika leverantörer. Genom kundcase kan ni läsa er till hur andra företag använder systemstöden för sina ekonomiavdelningen. Kundcasen ligger ofta på leverantörens webbsida och är lättillgänglig för dig som utvärderar ett nytt system.

 

Testa hur modernt ert affärssystem är

Svara på 8 frågor, ingen email behövs!
Få reda på hur stor vinning ni har av ett modernt affärssystem.

 

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Vi erbjuder support till Control Edge

Vår support är experter på hela vår systemflora - men vi är extra stolta över våra supportkonsulters långa erfarenhet av Vismaprodukter.

Martin Gabrielsson Webbmall - boll för bild - 2023

 

 

Vad undrar du om Control Edge? Martin svarar gärna på dina frågor.