Effektiv e-handel

Ta nästa steg mot en modern och effektiv e-handel.

 

 

E-handel är ett kraftigt växande område i världen inte bara inom Buisness to Customer(B2C)-handel, utan även inom Buisness to Buisness(B2B)-handel. Trots denna tillväxt kan det finnas en del faktorer som får företag att tveka eller att skjuta upp denna typ av digitalisering.

På denna sida kan du hitta allt du kan tänkas behöva för att effektivisera er e-handel.

Läs mer om system för e-handel

 

1.

Varför E-handelsplattform?

Med en molnbaserad plattform för digital handel tar du din verksamhet till nästa nivå. En e-handelsplattform är utvecklad för att vara det naturliga navet i framtidens digitala handel och gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler, på alla marknader.

Plattformen möter dina behov idag och är skalbar för framtiden när dina affärer växer och lönsamheten ökar. Lösningarna idag passar både medelstora och stora kunder inom B2B och B2C. Det gör att du kan tänka stort redan från början och slippa byta plattform när försäljningen går som bäst.


Läs mer om E-handel


2.

Produkter för effektiv e-handel

3.

Att välja rätt IT-stöd för e-handel

Det finns en rad olika lösningar som kan användas för effektivisera e-handeln. Olika system fyller olika funktion, och lämpar sig mer eller mindre väl på olika företag. I denna djungel av IT-stöd för e-handel kan det vara svårt att navigera, och särskilt svårt kan det vara att ta ett beslut kring vilket system som ska implementeras.

Här listar vi de vanligaste IT-stöden för e-handel och dess respektive användningsområde och funktionalitet förklaras.

 

Ett affärssystem (ERP system på engelska) är användbart för ett företag. Affärssystemet utgör ofta grunden i ett företags många olika IT-system, där olika system kan integreras mot affärssystemet. Det används för att hantera områden som bokföring, kund- och leverantörsreskontra, order- och lagerhantering, resursplanering, inköp, produktionsplanering, personal- samt kundadministration och e-handel. 

Ett affärssystem används för att stötta flera delar av verksamheten och för att sammanföra olika avdelningar. Genom ett affärssystem kan exempelvis en lagerplanerare och säljare ta del av samma information på ett enkelt sätt. Användandet av ett affärssystem stöttar verksamheten på flera sätt. Det bidrar till en ökad produktivitet, måluppfyllna samt kvalitet. Genom att göra informationsspridningen mellan enheter smidigare bryter den ner hinder mellan affärsenheter, vilket både effektiviserar och förenklar för medarbetare.

Användandet av ett affärssystem innebär en automatisering av hela kärnverksamheten. Dessutom ger det en tydlig översikt över de finansiella aspekterna, försäkrar att de stämmer överens med regelverk samt minimerar risken för eventuella fel.

LÄS MER OM AFFÄRSSYSTEM

Behovet av e-handelssystem har under senare tid ökat då den utveckling som sker på på marknaden har gjort det allt viktigare för butiker att analysera dess data och därigenom fokusera på att optimera sin handel . Dagens företag måste anpassa sig efter denna utveckling och se till att ha en fungerande e-handelsplattform. 

Genom anvädning av affärssystem kan ni automatisera er verksamhet och på så sätt se till att er e-handelslösning fungerar som den ska.

Exsitec har stor erfarenhet inom integration av affärssystem och kan erbjuda kompletta e-handelslösningar som passar just ert företag.

E-HANDEL INTEGRETAT MED AFFÄRSSYSTEMET

 

PIM handlar om att på ett metodiskt sätt strukturera, presentera och visualisera företagets produkter i online-butiken och andra kanaler. Det omfattar också arbetet med att paketera kampanjerbjudanden, lägga upp samband som grund för att kunna tipsa om relaterade produkter, hantera lokala språkvarianter och att anpassa sortimentet för olika marknader på ett effektivt sätt.

Målet med PIM är att skapa en dynamisk produktkatalog som gör det enkelt att visa upp hela sortimentet på ett inspirerande och attraktivt sätt i alla kanaler. Det handlar också om att erbjuda det stöd som den interna organisationen behöver för att kunna arbeta med erbjudanden och produkter på ett smidigt sätt.

Med ett användarvänligt PIM-system blir arbetet både enklare och mer effektivt. Genom att alla produkter hanteras på ett centralt ställe minimeras risken för dubbelarbete samtidigt som kvaliteten i produktinformationen förbättras. Möjligheten att förädla kundupplevelsen och samtidigt spara tid och pengar är huvudanledningen till att fler företag ser över sin produkthantering. Och att PIM idag kommer i första rummet för många professionella e-handlare.

4.

7 förbättringar med elektronisk
fakturahantering i e-handeln

Digitaliserings och automatiserings integrationer i e-handelslösningar blir mer och mer vanligt och är något som företag inom e-handeln idag måste anpassa sig till. Ett exempel på en sådan integration är elektronisk fakturering. Med en integration som kan automatisera faktureringsprocessen för ditt företag kan ni åstadkomma stora förbättringar och fokusera på annat inom er verksamhet. 

Exempel på förbättringar ni kan åstadkomma med elektronisk fakturahantering 

 • Automatisk matchning av fakturor mot inköpsorder 
 • Anpassade fakturor för mobila enheter
 • Sköt allt digitalt, i molntjänst 
 • Minimera manuellt arbete genom automatiserat workflow 
 • Skanning av fakturor 
 • Automatiserad datainsamling 
 • Automatiska analyser av nyckeltal 

Idag finns det många lösningar för dig som är intresserad av elektroniskt fakturahantering. Dessa kan hjälpa er med automatisering av hanteringen av fakturor och ser till att ni kan bli av med manuellt arbete. Genom att automatisera fakturahanteringen underlättar ni både för er själva och era kunder som använder sig av er e-handeln. 

Kraven på kompletta lösningar inom e-handeln kommer framöver att höjas och det är viktigt att anpassa sig efter kundens behov.

5.

EFFEKTIVT E-HANDELSSYSTEM MED LAGERHANTERING

Vikten av ett effektivt e-handelssystem har under lång tid blivit större och större och kommer under 2021 fortsätta att växa. Trenderna framöver tyder framförallt på att kundernas förväntningar gällande leveransen, d.v.s. rätt varor, i rätt mängt, med rätt kvalitet och på utsatt tid, kommer att få ökad betydelse. Med andra ord kommer lagerhanteringen bli än mer viktigt än idag. 

För att lyckas med effektivt e-handelssystem är det därför viktigt att företagen använder sig av kompletta system för lager. 

 

SYSTEM FÖR LAGER 

Med ett så kallat WMS-system kan företagen åstadkomma följande: 

 • Sätta stopp för felplock samt reducera felplock och svinn
 • Full spårbarhet för in- och utleverans 
 • Precision vid registrering med hjälp av moderna verktyg 
 • Trovärdigt lagersaldo med hjälp av nollpunktsinventering 
 • Minskad miljöpåverkan genom digital dokumentation och kortare körsträckor
 • Kort inlärning och minskat personberoende med hjälp av digitala verktyg

Med ett komplett system för lager får ni tillgång till ett papperslöst system med gränssnitt i surfplattor, handscanner och voicepicking-möjlighet. Dessa system kompletterar er befintliga eller nya affärssystemlösning och ser till att ni får effektivitet i ert lager. 

Effektiv lagerhantering

 

E-handelslösning hos Fonus

Fonus, Sveriges ledande koncern för begravningsverksamhet och familjejuridik, har sedan 1945 hjälpt sina kunder genom hela processen att planera och genomföra en vacker begravning.

Verksamhetens karaktär innebär att det är oerhört viktigt att allting blir rätt. Begravningen måste fungera utan problematik för varje kund och det som beställts ska alltid finnas på plats. Det är därför av största vikt att arbetet sker enhetligt på de drygt 200 kontoren.

Fonus hade en rejäl utmaning i att modernisera sina processtöd för att vara bättre rustade att möta den nya tidens digitala krav och få ut mer värdeskapande i verksamheten. Den gamla IT-plattformen gick inte att fortsätta utveckla utan man valde att skapa något nytt från grunden.

Den nya lösningen som utvecklades tillsammans med Exsitec innebär en smartare verksamhetsstödjande IT för Fonus, med bland annat en helt ny webbaserad applikation för kundmöten och en e-handelslösning, samt uppdaterat stöd för produktionsflödet i kistfabriken.

 

Läs mer om caset här

 

quotesign

Vårt nya affärssystem hjälper oss framför allt att hålla koll på alla detaljer och minimera risken att det blir fel. Ett digitalt arbetssätt gör också att vi enklare kan hjälpa varandra utan att vara på samma kontor då vi direkt i systemet kan se vad som är och inte är beställt och gjort.

Catharina Stang, affärsutvecklare på Fonus Fonus
Se case

6.

On-demand webinar: Framtid och insikter inom digital B2B-handel

Vi på Exsitec håller tillsammans med Litium ett E-handelswebinar. För fjärde året i rad har Litium gett ut sin rapport om hur B2B-företagens digitala handel ser ut i siffror. Under detta webinar presenterar Litium resultatet från rapporten och ger sina tankar.

Detta kan du förvänta dig:

 • Exsitec & Litiums samarbete och introduktion
 • B2B-företagens digitala handel
 • Hur du skalar upp din digitala affär

Se Webinaret här

 

5 tips om ni ska integrera er e-handelsplattform med ert affärssystem

Att integrera sin e-handelsplattform med sitt affärssystem är nästan en självklarhet, men kan vara ett stort och besvärligt hinder att övervinna.

Här kommer fem tips på saker att tänka på som kan underlätta ert integrationsprojekt.

1. MINIMERA ADMINISTRATION

2. RÄTT LOGIK PÅ RÄTT STÄLLE

3. DELA MED ER AV ORDERSTATUS TILL KUNDEN

4. KOPPLA ÄVEN IN ERT FRAKTADMINISTRATIONSSYSTEM

5. VÄLJ EN INTEGRATIONSPARTNER FÖR FRAMTIDEN

 

Läs mer hela artikeln här

Kontakta mig om E-handel

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Jakob Fredin
Jakob Fredin

Affärsutveckling, 073 521 39 15