Framtiden kräver
en modern plattform för digital handel

Dagens konsumenter, inköpare, återförsäljare och distributörer förväntar sig service 24/7 och en friktionsfri köpupplevelse oavsett om det gäller B2C eller B2B. För att kunna tillgodose dessa behov och samtidigt sticka ut ur bruset med sin produkter så krävs en modern e-handelsplattform.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med digitala affärsprocesser, E-handel och ERP-integrationer. För digital handel nyttjar vi Litiums e-handelsplattform, ofta i kombination med Hubspots marknadsverktyg för en flexibel lösning med träffsäker kundkommunikation. Vi tror på ett tätt och kontinuerligt samarbete med våra kunder där vi gemensamt arbetar fram just den lösning ni drömmer om.

E-handel illustration

 

casall_logotype_Black_CMYK (002) Applog-RGB-blue-black eleikologo Götessons-logo (1)-1 Gevea_logo_header-jpeg plivit

 

Resurs 2

Våra områden

Orion_checkout-cart

Digital handel

Förbättra er organisations förmåga att motsvara era kunders förväntan i både traditionella och digitala kanaler.

Orion_item-grid (1)

Produktwebb & PIM

Strukturera produkterna på er webb, berika dem med mer info och gör dem tillgängliga för försäljning snabbare.

LÄS MER HÄR

Orion_contact-card

CRM & Marketing automation

Öka er tillväxt genom sökordsoptimering, kampanjer, nyttja sociala medier och gör mer riktad kundkommunikation

LÄS MER HÄR

Orion_code-window

Integration & applikationsutveckling

Integrera er digitala handel med andra system & vid behov, utveckla en applikation som svar på ett specifikt affärsproblem ni har.

LÄS MER HÄR

Orion_list-details

Kundportal & ÅF-portal

Skapa selfservice åt er kunder, återförsäljare, distributörer m.fl. och samtidigt underlätta för era säljare.

Orion_edit-window

UX & Design

Anpassa er e-handel efter användarnas behov.
Konverteringsoptimering och design som gör skillnad.

Namnlös (1366 × 300 px) (50)

FAQ:

Det är många faktorer som påverkar den totala kostnaden av att få en e-handel på plats. Licenskostnad för nyttjande av en e-handelsplattform är en del, projekt för att konfigurera, designa, implementera och utbilda användare är den andra delen. Sedan tillkommer också ofta integrationskostnad för integrationer mot andra system som den tänkta e-handeln skall fungera tillsammans med. Det är viktigt att fundera på hur länge man tänkt “leva med” sin nya e-handelsplattform. Hur ser tidsplanen för investeringen ut? Ibland kan en låg initial kostnad för att snabbt komma igång med en enklare lösning, bli dyrare i längden när man också räknar på utvecklingskostnader och personal som skall underhålla systemet löpande. Denna typ av resonemang kring systemstöd brukar benämnas som  TCO (Total Cost of Ownership), och det kan vara bra att fundera kring när man väger olika alternativ mot varandra.

Titta gärna på detta videoklipp där vi mer utförligt går igenom ämnet “Vad kostar en e-handel”

Absolut! Digital handel har kommit långt de senaste åren, där moderna e-handelslösningar idag kan hantera allt från enkla volymprodukter till komplexa konfiguratorer för kundunika lösningar. Därför ska ni inte se digitala försäljningskanaler som ett hinder på grund av eran produktkomplexitet, utan snarare en potentiell konkurrensfördel gentemot era konkurrenter ifall ni kan erbjuda en e-handel. Ta gärna kontakt med oss så förklarar vi hur en sådan lösning skulle kunna se ut just för er! 

För att kunna jobba med en e-handel på ett effektivt och modernt sätt, så behöver man hantera mycket data från olika källor, samt använda sig av andra tjänster som kan vara nödvändiga för ens affär. Därför går det enkelt att koppla lösningar som t.ex. Klarna, Unifaun, Voyado osv. genom färdiga API:er. Dessutom har vi en gedigen erfarenhet att integrera mot interna system som affärssystem och CRM.

Det går att hantera så länge man har en e-handelsplattform som enkelt kan hantera fler olika språk, specifika betallösningar för varje land och priser i olika valutor. Vi valde Litiums e-handelsplattform bland annat därför, så att kunder med internationella expansionsplaner slipper onödigt manuellt arbete och kan känna sig trygga med våra lösningar.

Att byta ut en befintlig e-handel är inte ett projekt som man ska underskatta komplexiteten i. Anledningen är att e-handeln i många fall är innästlad i övriga system, är ansiktet ut mot era kunder, samt är platsen där affärskritiska transaktioner genomförs i varierande utsträckning. Men om befintlig e-handel inte uppfyller alla nya behov som kan ha uppstått med tiden eller om det interna arbetet för att upprätthålla nuvarande lösning är hög, så rekommenderar vi ändå ett byte. Vi hjälper gärna till att kravställa er nya e-handelsplattform och rekommenderar att ni gör en förstudie tillsammans med oss där vi kan hjälpa er att ta fram skisser på både design och hur era nya processer skall fungera. 

Vill du titta närmre på vad vi kan erbjuda?

Casall-2

Casall framtidssäkrar med Litium

Vikten av att säkerställa kvalité i det man erbjuder sina kunder är nyckeln till hållbarhet, så väl i det man erbjuder, som i relationerna man skapar.

Eleiko-2

Eleiko tog över B2C-marknaden

Eleiko hade bestämt sig för att utöka sin försäljning via en ny e-handelsplattform inriktad mot konsumentmarknaden. För att kunna växa som bolag och nå de mål de satt upp för verksamheten behövde de ett flexibelt och högpresterande e-handelssystem med förmågan att skala globalt och växa i takt med att deras behov gjorde detsamma.

Varför Exsitec?

conference-2779_3579718c-cec6-4375-948a-1083099f51bc

4000 kunder i Norden

Vi hjäpler 4000 företag i Norden med digital transformation & har 50 personer dedikerade för leverans av digital handel.

checked-window-1738_c3a3d988-16a0-404c-9778-cc43444d3607

Integration & Kundupplevelsefokus

Oavsett affärsutmaning så har vi system och integrationslösningar som syr ihop ert digitala ekohjul och ger bästa möjliga kundupplevelse åt era kunder.

handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d

Eviga kundrelationer

Vi hjälper er att implementera era nya verksamhetssystem och tar ansvar efter leveransen. Vi tror på eviga kundrelationer och sätter era tillväxtmål främst.

White-Light Gray
E-handel2

Så kommer du igång med
e-handel

Webb-guide | E-handel

 

Markgrå ner ljusgrå upp våg
https://www.exsitec.se/hubfs/Pelle-Jakobsson-cirkel-webp.webp

Pelle Jakobsson

Affärsutveckling

Mobil: 076 006 88 96
Epost: pelle.jakobsson@exsitec.se

Vad undrar du om e-handel?