E-handelsplattform
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

5 tips om ni ska integrera er e-handelsplattform med ert affärssystem

5 tips om ni ska integrera er e-handelsplattform med ert affärssystem

Att integrera sin e-handelsplattform med sitt affärssystem är nästan en självklarhet, men kan vara ett stort och besvärligt hinder att övervinna.

Här kommer fem tips på saker att tänka på som kan underlätta ert integrationsprojekt.


1. Minimera administration

Att administrera er e-handel och ert affärssystem kan vara ett mycket tidskrävande arbete.

Helst vill ni slippa att administrera samma saker i flera system. Därför är det viktigt att ni tänker på detta när ni integrerar er e-handelsplattform med ert affärssystem.
Försök tänka i vilket system data och register enklast hanteras. Exempelvis kan ni lägga in och underhålla större delen av information om produkter, som bilder och beskrivningstexter i e-handelsplattform, medan pris och lagersaldo finns i affärssystemet och överförs kontinuerligt och automatiskt över till e-handelssystemet.

2. Rätt logik på rätt ställe

På liknande sätt som punkt 1 beskriver för data gäller även för logik och funktionalitet.
Viss logik passar bäst på affärssystemets sida medan annan logik bättre hör hemma ie-handelsplattform
Att skapa och hantera samma logik på båda sidorna kan göra integrationen onödigt komplicerad och leda till felaktig data i systemen. Ett exempel på logik som kan ligga i affärssystemet är produkters lagersaldo och vilka produkter som skall visas i e-handeln medan beräkning av leveranstid kan ske och sättas i själva e-handelssystemet där det samtidigt visas för besökaren när denne lägger sin order.

3. Dela med er av orderstatus till kunden

Vid varje steg i hanteringen av kundens order är det bra om status i e-handelssystemet uppdateras. På detta sättet får kunden tydlig information om sin order. Ett exempel på ett orderflöde för e-handelsplattformen kan vara:
Order registrerad -> Order mottagen -> Plockas på lagret -> Skickad -> Mottagen.

4. Koppla även in ert fraktadministrationssystem

Ni kan spara mycket tid i orderhanteringen genom att även integrera systemen med ert frakt-adminstrationssystem.
Om adresser, transportör och så mycket som möjligt av fraktinformation är förifylld från uppgifterna i e-handelsplattformen och affärssystemet kan rutinen för att skriva ut frakthandlingar bli väldigt enkel.
Kollinummer kan skickas över till e-handelsplattformen så att kunden själv kan göra en godssökning för att se var sitt paket befinner sig.

5. Välj en integrationspartner för framtiden

Ert system och er integration kommer troligen behöva uppdateras med mer funktionalitet, dels för att följa med i teknikutvecklingen, men även för att kännas aktuell och relevant för era kunder. Därför är det viktigt att ni tar hjälp av någon som kan hjälpa er kontinuerligt även efter planerad driftstart.

Kontakta gärna oss på Exsitec om ni funderar på att integrera ert affärssystem med er e-handelsplattform.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering