Integrationsordlistan

Din ordlista för allt om systemintegration

 

 

 

API

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface och är ett tekniskt gränssnitt som möjliggör kommunikation med ett system. Detta gör att en fristående mjukvara, t.ex. en integration kan hämta information från systemet utan att det involverar en fysisk användare.

Hur förhåller sig API till integration?

Enkelt beskrivet kan man säga att:

  • Ett API möjliggör att läsa och skriva information till ett system
  • En integration är det som faktiskt läser och skriver information till olika system

Med andra ord är ett modernt API en nyckel till att på ett bra sätt kunna få sina olika system att kommunicera med varandra. Samtidigt är det värt att poängtera att API:et i sig inte löser någon kommunikation.

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrations-chef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se