Budget och prognos

Som verksamhetskunniga systemexperter hjälper vi dig förenkla, automatisera och integrera era processer för budget, prognos och planering.

1

Bättre finansiell planering

Ett välfungerande budget- och prognosarbete är viktigt för att hålla verksamheten konkurrenskraftig.

Samtidigt brottas många med praktiska utmaningar som håller både arbete och resultat tillbaka. Vi får ofta höra att det tar för mycket tid, är manuellt och inte hänger ihop. Medan många företag löpande investerat i sitt beslutsstöd så släpar moderniseringen av IT-stödet för budget, prognos och planering efter.

Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan spara tid, öka kontrollen och få stöd för att driva er finansiella planering framåt.

Några av våra nöjda kunder

HSB Fenix Outdoor Besqab Office Depot Filippa K Stockholms Sjukhem
2

Vägen till ett nytt budget- och prognosverktyg

Frågor och svar för dig som är på gång att utvärdera och köpa in systemstöd för budget, prognos och planering.

Closeup of a smiling young business man sitting using a tablet-pc scrolling with his finger on the touchscreen

 

Dags att byta systemstöd?

Vi möter regelbundet controllers och ekonomichefer som är frustrerade med budgetarbetet. Det tar tid, kommer inte ned på djupet och levererar ett ifrågasatt värde.

Vi ser att det finns stora möjligheter att arbeta enklare och snabbare med ett bättre IT-stöd på plats. Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan öka engagemanget, förbättra precisionen och automatisera mera.

3
Testa hur modernt ert budget- och prognosstöd är

Hur väl fungerar ert budget-
och prognosarbete idag?

Testa genom att svara på 9 frågor. Ingen email behövs.

 
sa-arbetar-svenska-foretag-med-budget-prognos-2023

Hur arbetar svenska företag med budget & prognos 2023?

Läs rapporten om hur svenska företag arbetar med sina finansiella planering. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad januari-februari 2023.

 

Planacy för ett bättre budget- och prognosarbete

Datadriven finansiell planering

  • Gör budget- och prognosarbetet relevant och tillgänglig för fler i verksamheten
  • Öka kvalitén på siffrorna genom att integrera och automatisera dina processer
  • Kom igång med ett frekventare och enklare prognosarbete
  • Ta beslut och skapa planer som baseras på aktuell data

Vilka krav bör man ställa? 

Rätt krav leder till rätt lösning. Se vårt webinar hur du ska tänka och ladda ned en kravspecifikation för ett nytt budget- och prognosverktyg.


Se vårt 30 min webinar!

4

Ladda ned kravspecifikation för nytt budget- och prognosverktyg

Ladda ned kravpsecifikation nytt budget- och prognosverktyg-v4

 

Ställ rätt krav på ert kommande budget- och prognosverktyg. Fyll i din e-postadress och ta del av PDF-en direkt!

Hur lyckas du
med projektet? 

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa kunder implementera budget- och prognosstöd.

Läs våra 6 råd för hur du kan öka sannolikheten för ett lyckat projektet och ett välfungerande system som användarna är nöjda med.

 


Hur lyckas med budgetverktyg projektet?

 

5

Så kan vi hjälpa er

Förenkla din finansiella och operativa planering

planering-v2

Planering

 

budget-v2

Budget

 

prognos-v2

Prognos

Låt vår erfarenhet bli din trygghet. Vi genomför årligen en stor mängd projekt och hjälper er hela vägen från att utforma, implementera och förvalta en modern och driftsäker lösning för budget, prognos och planering.

Öka kontrollen med workflow och få stöd att hantera både enkla och komplexa flöden som når ut i hela verksamheten. Gör det enklare att involvera fler med hjälp av lättanvända inmatningsvyer, drivarbaserade modeller och snabbare processer. Öka datakvalitén genom att automatisera manuella, tidsödande och repetitiva arbetsmoment.

Med en robust och förändringsbar process kommer ökad precision och tilltro till data vilket stärker beslutsfattande och konkurrenskraft.

 

Vi arbetar numera iterativt med rullande prognoser. Vi har minskat administrationen för våra kollegor i den operativa verksamheten och har ett gemensamt arbetssätt där vi  gör lika på samtliga anläggningar.  Planacy har hjälpt oss controllers att ta kontroll över prognosprocessen.

Martin Lundqvist
Head of Business Controlling på Actic Group

Prata med oss kring budget, prognos och planering

Redo att prata?
Hör av dig.

Prata med en expert

 

Resurser

6

Prata IT-stöd för budget och prognos med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling