Budget & Prognos

Effektivisera arbetet genom att fördela och samla in budgetdata från flera källor på ett enda ställe från flera användare, och samtidigt öka kontrollen.

verktyget planacy

En av de mest krävande processerna i organisationen

Ett budget och prognossystem är inte ett kalkylverktyg. Det är ett hjälpmedel som skapar en arbetsyta och underlättar arbetet för de anställda.

Många andra arbetskrävande processer i organisationer har ofta redan system och andra hjälpmedel för att underlätta, effektivisera och frigöra tid. Samtidigt som budget och prognosarbetet är en av de processer som ofta förbises när införskaffande av systemstöd undersöks, trots dess vikt i organisationen.

 

Digitalt verktyg för ekonomiavdelningen

Ett budget och prognossystem stöttar och väger upp för de brister som dagens kalkylverktyg har och fungerar som ett utmärkt komplement vid budgetarbetet. Systemen låter ekonomiavdelningen ha kontroll över vilka som har tillgång till vilken del av budgetarbetet och kan lätt fördela ansvar till sina användare för att enkelt sammanställa deras data.

Budget- och prognosarbetet är i vanliga fall ett manuellt och individuellt påfrestande arbete, men med hjälp av ett Budget och prognossystem kan flera inom organisationen involveras i arbetet och skapa en budget som är ärligare och mer verksamhetsnära med det fördelade ägandet.

Kontakta mig om budget och prognossystem

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Per-Olov Jonsson
Per-Olov Jonsson

Försäljning, 070-532 06 02