Elektronisk fakturahantering i modern supply chain

Elektronisk fakturahantering i modern supply chain

Integrera EFH i flödet

Digitaliserings- och automatiseringsintegrationer genom hela flödet blir mer och mer vanligt och är något som alla företag måste försöka att anpassa sig till. Med en integration som kan automatisera faktureringsprocessen för ditt företag kan ni åstadkomma stora förbättringar och fokusera på annat i er supply chain. Elektronisk fakturahantering, eller EFH, är ett exempel på en sådan integration. 

Elektronisk fakturahantering har under de senaste åren genomgått ett epokskifte där den nya generationens fakturahanteringssystem inte bara digitaliserar faktura- och attestflödet, utan även automatiserar. Oberoende av vilken anledning ni ser över era interna processer finns alltid möjligheter att förenkla vardagen genom rätt systemstöd i rätt tid.

Men vad innebär egentligen EFH och hur kan det hjälpa er med er supply chain året 2020?

Vidare läsning: Har ni en modern process för supply chain?

 

1. Import av faktura

Hur fungerar då ett elektroniskt fakturahanteringssystem? Det första steget är att själva fakturan ska importeras. Detta sker fördelaktigen genom ett fakturaskanningsystem, där all värdefull information på en faktura överförs till ett standardiserat format. Skulle fakturan innehålla några avvikelser får du som ansvarig en notis om detta, annars går fakturan per automatik vidare till nästa steg i processen.

2. Automatisk bearbetning av fakturaunderlaget

Nästa steg är granskning, kontering samt attestering av fakturorna. Det går att ställa in bestämda arbetsflöden så att inkommande fakturor följer ett givet flöde. Hur detta flöde ska se ut går att anpassa utefter behov och företag. Vet ni vart flaskhalsarna brukar uppstå i processen går det här att justera för detta.

 

3. Attestering

En attesterad faktura är klar för betalning. Betalningen kan ske på olika sätt. En möjlighet är att betalningen sker i själva systemet, alternativt att fakturan flyttas över till ett affärssystem för bokföring och uppläggning för betalning.


4. Lösning för ett effektivare arbete

Implementeringen av ett elektroniskt fakturahanteringssystem har flertalet goda effekter för en ekonomiavdelning. Bland annat leder det till ökad kontroll och synlighet av kassaflödet. Vidare förenklar det för framtidsspaningar och stödjer därmed företagsutvecklingen. 

indigo small - Supply chain management 2020-1

Stämmer detta in på ert supply chain?

För många företag är så inte fallet. Men det kan enkelt bli verklighet. Under kommande veckor går vi igenom steg för steg i processen. Stöd för inköp och fakturahantering, lagerhantering samt digitalt plock och inventering.


Vill du inte missa något i bloggserien? Fyll i din mailadress här för att få artiklarna skickade till dig när de publiceras.

Intresserad av fler möjligheter inom Supply Chain?  Läs vårt inlägg: Har ni en modern process för er Supply chain 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering