Visma Administration eller Visma.net?

 Är Visma Administration fortfarande ert val av affärssystem? Den här sidan är för dig som vill veta mer om vad det skulle innebära att gå över till molnbaserade Visma.net. Här kan du läsa om varför du som har Visma Administration bör byta till Visma.net idag, och hur ni går tillväga.

 1 Varför Visma.net?
2 Varför byta idag?
3 Hur påverkas era kostnader?
4 Första steget
5 Projektet
6 Kontakt

1

computer-code-interface-white


Varför Visma.net?

Visma.net är ett molnbaserat affärssystem med mängder av funktioner för att skapa hög automation hos våra kunder. Det är öppet för integrationer med era övriga system och med smidiga tilläggsmoduler skapar systemet frihet och flexibilitet.

Jämfört med Visma Administration kan du med Visma.net automatisera många av de processer som ni annars lägger mycket administrativt arbete på, som tillexempel bankintergrationer. Visma.net ger er tid till rätt saker och är skapat för användare som vill arbeta modernt och framtidsäkrat. 

Fördelar Visma.net

Färdiga integrationer

Visma.net är ett av de kraftfullaste affärssystemen på marknaden och fungerar perfekt som basen i er systemmiljö. På så vis kan Visma.net agera som en "transaktionsmotor" och ta till vara på, eller distribuera, värdefull data från alla era system. Det här gör att ni alltid arbetar med så kallad "realtidsdata".

Vill du läs mer om vårt erbjudande för integration? Vi har många system som passar perfekt med Visma.net.

Rapportering

OneStop Reporting i Visma.net är det molnbaserade rapporteringsmodulen från Visma. Med kraftfulla och användarvänliga funktioner för rapportering, konsolidering och budgetering som ger full insyn i verksamheten. Verktyget ger dig på ekonomi full kontroll över budgetflödet, och gör det möjligt att enkelt bygga rapporter precis som ni själva vill ha dem, med direktdata från affärssystemet.

 

Moduler för logistik

Visma.net Logistics är en logistikmodul i Visma.net som förser dig med aktuella försäljningssiffror, lagerstatus, beställningar och leveransstatus med mera. Det är ett effektivt verktyg för alla typer av verksamheter och kan anpassas till just dina affärsprocesser för ett smidigt arbetsflöde. Du får full kontroll, fina optimeringsmöjligheter och kan tillhandahålla tillförlitlig information till dina kunder. Resultatet – nöjdare kunder och möjlighet till bättre marginaler.

Fler koddelar

I Visma.net har ni möjlighet att designa er kostnadsbärarsträng själva. Det betyder alltså att ni själva får bestämma vilka segment ni ska kunna kontera på, samt hur många tecken de ska bestå av. Detta går att jämföra med Visma Administration där detta redan är förbestämt och inte går att ändra på. Den enda begränsningen ni här är att ni behöver förhålla er till 30 tecken. 

 

2

Varför byta idag?

Molnbaserat är ett ord som är populärt att prata om idag men vad det faktiskt innebär är inte alltid lika tydligt.

För innebär begreppet automatisering på olika nivåer och att ni som verksamhet, så fort ni har tillgång till systemet, kan börja arbeta mer automatiserat. Därför är det viktigt för oss att vi tillsammans kan arbeta fram den lösning som är bäst för er, och självklart kan priset anpassas beroende på vilken typ av verksamhet ni har. 

Application-development-white-1

3

E-payment-concept-white

Hur påverkas era kostnader? 

Traditionella affärssystem kräver ofta en initial investering för införandet av systemet. En molnbaserad lösning å andra sidan följer vanligtvis ett månadsvis licensavtal. Kostnaderna för ett molnbaserat affärssystem är därmed förutsägbara, och kräver inga hårdvaruinvesteringar.

Utöver förutsägbara kostnader för ert affärssystem så slipper ni även kostnader för IT-driften för era servrar. En molnbaserad lösning ligger på leverantörens servrar och nås via nätet.

4

 


Första steget

 

 

 

 

 

web-ball-inspection

 

Utvärdera det ni har

Målet med bytet av affärssystem är att komma till en bättre lösning än den ni lämnar. En  bra början kan vara att ta fram frågor och besvara dessa för att ge en bra bild av nuläget. 


Exempel på frågor: 

• Har vi mål för vår systemmiljö?
• Hur fungerar vår systemmiljö idag, hur är den byggd? 
• Vad har vi för resurser på området, internt och externt? 
• Vilken effekt och resultat vill vi uppnå med vår systemmiljö? 
• Hur prioriterad är frågan för vår ledning/politiken i vår organisation?

web-ball-bumpy-road

 

Planera för framtiden

Ta er tid att träffa olika leverantörer. Genom det får ni en bättre förståelse för vilka de olika aktörerna är och vad deras lösningar kan stödja er ekonomiavdelning med. Exempel på frågor ni kan ställa till leverantören:


• Vilka/vilka lösningar vill och kan leverantören leverera just till er och varför? 
• Hur arbetar leverantören med att identifiera och beskriva sambanden mellan mellan er systemmiljö och ekonomiavdelningens prestation ? 
• Hur ska leverantören lära känna er och verksamhet? 
• Hur kvalitetssäkrar leverantören sina tjänster? 
• Vilka mervärden kan leverantören tillföra? 
• Vilken effekt på lönsamheten kan leverantörens tjänster ge?

web-ball-prize-diploma

 

Se hur andra gör

En viktig del i att upptäcka behov är att titta på hur andra verksamheter gör. Genom det kan ni få inspiration till hur ni kan effektivisera er verksamhet med bättre systemlösningar. 

Fråga hur andra verksamheter arbetar idag och vad de har för utmaningar. Det kan vara bra att besöka både verksamheter som liknar er egen och som skiljer sig från er verksamhet.

Ett tips är att titta på referenscase från olika leverantörer där ni både kan läsa om andra företag använder systemstöd för ekonomiavdelningen

5

Projektet - Vi har gjort det förr


Vi har hjälpt många kunder med övergången från Visma Administration till Visma.net och är därför vana med den typen av projekt. Ett exempel på en sådan kund är Asfaltsbolaget. Läs gärna caset nedan.


Med över 4000 kunder är vi rutinerade när det kommer till IT-systemsprojekt och har en stor leveransorganisation och support som agerar för att projektet ska vara så enkelt för er som möjligt, så att ni kan lägga till på rätt saker. 

 

Idag är arbetsflödet så automatiserat som möjligt, vi är nöjda med det inom alla områden. Mest tydligt är det just nu vid betalningsåterkopplingen för leverantörsfakturor som sker helt automatiskt.

Annika Leinervik, Ekonomichef 

6

Linnea Eriksson

 

 

Undrar du något? Linnéa svarar gärna på dina frågor.