1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 06.03.24 | Ekonomi

  Lagkrav om systemstöd för tidsrapportering

  Innehållsförteckning

   Ny lag om system för tidsrapportering

   Om ditt företag fortfarande håller fast vid manuella tidrapporter eller Excel-tabeller för att hantera arbetstiderna, är det dags att överväga en förändring. Enligt EU-regler är det nämligen ett krav att arbetsgivare ska ha ett objektivt och pålitligt system för att hålla koll på arbetstiderna. 

    

   Vad innebär de nya reglerna?

   Många svenska företag har redan gått över till digital tidrapportering, och det är inte svårt att förstå varför. Det finns många fördelar med detta både för företagen och deras anställda. Lagstiftningen som i grunden bygger på en dom i EU-domstolen från 2019 håller nu på att implementeras i medlemsländernas nationella lagar. Danmark är ett exempel där en ny lag nyligen godkänts, och är planen att lagen ska träda i kraft 1 juli 2024. 

   Händelserna som föranledde lagstiftningen grundar sig i ett mål där en spansk fackförening väckte talan gentemot Deutsche Bank, eftersom banken saknade tillräckliga system för att spåra arbetstiderna för sina anställda. EU-domstolen fastslog då att alla anställda inom EU måste kunna rapportera sina arbetade timmar som bland annat inte får överskrida 13 timmar i sträck. Tidrapporteringssystemet måste vara tillgängligt för inspektioner från myndigheter, men även för anställda. 

    

   Varför finns reglerna?

   Syftet med dessa nya regler är att öka transparensen och rättvisan på arbetsplatsen samt att skydda de anställdas hälsa och motverka överarbete. Företagen får därmed ett ökat ansvar för att dokumentera arbetstider och ersättningar på ett tydligt och transparent sätt.

    

   Hur ska man tänka som företag?

   För att hålla sig uppdaterad och samtidigt säkerställa överensstämmelse med de nya kraven är det klokt för alla arbetsgivare att överväga en övergång till digitala tidrapporteringssystem. Ett modernt system hjälper inte bara företag att följa lagkrav och olika typer av kollektivavtal, utan det hjälper även medarbetarna att spara tid, minska risken för fel och underlätta arbetet för löneavdelningen. Dessutom främjar det både lönsamheten och personalens välmående genom att ge full insyn i arbetstiderna och projekten.

    

    

   Behöver ni rådgivning kring systemstöd eller hjälp med att gå över till ett digitalt verktyg? Kontakta oss!

    

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Emma Kjellgren