1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 12.02.21 | Integration

  Vad är en integrationsplattform?

  Innehållsförteckning

   Systemintegration är nyckeln till automatiserade processer, både internt och externt, över flera olika system. Den digitala transformationen medför också ett ständigt växande behov för företag att ha flexibilitet och kontroll över sin systemmiljö och sitt integrationslandskap. En integrationsplattform är en möjliggörare för detta, och i det här inlägget ska vi beskriva vad det är och vad som skiljer det från andra integrationsmetoder.

   Vad är en punkt-till-punkt-integration?

   Vi börjar med att beskriva alternativet till att använda en integrationsplattform, nämligen att skapa så kallade punkt-till-punkt-integrationer. Detta innebär att man tar fram en lösning  för att specifikt sköta kopplingen mellan två system. En sådan kan antingen byggas som ett plugin i ett av systemen som ska integreras eller som en fristående tjänst/program.

   1-1-1

   Många system har möjligheten att skapa plugins eller anpassningar, något som kan utnyttjas för att bygga en punkt-till-punkt-integration.

   1-1-2

   En integration är oftast ett separat program eller tjänst som läser information från ett system, mappar om den, och sedan skriver informationen till ett annat system.

    

   Vad är då utmaningen med punkt-till-punkt-integrationer?

   Det finns flera, bland annat:

   • Låg grad av återanvändning när “hjulet uppfinns flera gånger”, något som också medför onödiga kostnader.
   • Svårt att få insyn och kontroll över integrationsflödena, där integrationerna ofta upplevs som “svarta lådor”.
   • Man skapar ett beroende till specifika system och leverantörer genom att integrationerna blir hårt knutna till dessa.

   Men den utmaning som oftast nämns är det som händer när antalet punkt-till-punkt-integrationer växer. Då skapas ett trassel av olika integrationsflöden och lösningen blir snabbt svår att förvalta, underhålla och förändra. Integration som ska möjliggöra automatisering och digitalisering blir istället ett hinder.

   1-1-3

    

   Vad är en integrationsplattform?

   En integrationsplattform är lösningen på problemen med punkt-till-punkt-integrationer. Det är en plattform som möjliggör återanvändning, ger insyn och kontroll över integrationsflödena och minskar beroendet till specifika system och leverantörer.

   plattform-1

    

   Kort beskrivet är en integrationsplattform en tjänst där du kan skapa många olika integrationer på ett enhetligt och strukturerat sätt. I plattformen sätter du upp och konfigurerar kopplingar mot respektive system och bygger sedan de integrationsflöden som önskas. Plattformen innehåller också funktionalitet som exempelvis:

   • Felhantering och loggning
   • Kö- och meddelandehantering
   • API-hantering

   Integration Platform as a Service (iPaaS) - den nya generationens integrationsplattform

   Tidigare har integrationsplattformar varit stora och komplexa system som tagit lång tid att implementera, samtidigt som det ofta också varit förknippat med höga licenskostnader. Det som hänt under de senaste åren, på samma sätt som med andra on-premise-system, är att integrationsplattformen har flyttat till molnet. Integration Platform as a Service (iPaaS), som detta kallas, har medfört ett betydligt lägre insteg och mycket mer attraktiva prismodeller. En integrationsplattform, något som tidigare var något som framförallt stora bolag implementerade, är nu tillgängligt även för mindre företag.

   Det finns idag få, om ens några, anledningar att ta fram nya punkt-till-punkt-integrationer. De flesta företag kan skapa sig fördelar genom att istället införa en integrationsplattform. En fördel med moderna iPaaS-lösningar är också att det är enkelt att komma igång.

    

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Eric Lindholm