Integrationsordlistan

Din ordlista för allt om systemintegration

 

 

 

Integration Ordlista Punkt-till-punkt-integration

Punkt-till-punkt-integration

Vad är en punkt-till-punkt-integration?

En integration går att bygga på flera olika sätt (läs mer här). Ett sätt är en s.k. punkt-till-punkt-integration, vilket är då man bygger en egen programvara som hanterar integrationen mellan två olika system. 

Fördelar med en punkt-till-punkt-integration

Fördelen med en punkt-till-punkt-integration är att det är ett snabbt och enkelt sätt att lösa ett integrationsbehov. Eftersom lösningen byggs som en helt fristående programvara så behöver ingen teknisk hänsyn tas till övriga integrationer eller system. Detta medför också att det ofta kan vara det billigaste alternativet, åtminstone på kort sikt.

Nackdelar med en punkt-till-punkt-integration

Den största nackdelen med punkt-till-punkt-integrationer uppstår över tid, när antalet sådana integrationer ökar. Det medför då det man brukar kalla för spaghetti-integration vilket ger en svårförvaltad och kostsam lösning.

Alternativet till detta är att nyttja en integrationsplattform.

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrations-chef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se