Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

3 anledningar att bygga en egen applikation för tidrapportering

3 anledningar att bygga en egen applikation för tidrapportering

Det finns många fördelar med att föra tidrapportering i en applikation du själv har byggt. Under åren har vi byggt en mängd olika unika tidrapporteringsapplikationer tillsammans med våra kunder. Här tänkte vi dela med oss av några av de vanligaste anledningarna att välja bort befintliga standardsystem till förmån för en egen applikation.

1. Flexibilitet 

Att själv kunna styra slutprodukten är en av de stora fördelarna med att utveckla en egen tidrapporteringsapplikation. Om behovet kan mötas av en befintlig standardprodukt så är det ofta det mest kostnadseffektiva vägen att gå, men i många fall finns behov som skiljer sig från det befintliga produkter klarar av. Kanske finns annan information än tid som ska rapporteras in, eller så passar inte flödet med det sätt man vill arbeta på.

Om kompromisserna blir för stora med en standardapplikation så kan en anpassad applikation vara ett alternativ som bättre uppfyller det behov som finns.

 

2. Användarvänlighet

En återkommande framgångsfaktor för en lyckad applikation för tidrapportering är enkelhet. En applikation som är enkel att använda minskar risken för fel och gör ofta medarbetare mer benägna att rapportera sin tid oftare, snarare än att spara rapporteringen till slutet av månaden. I många fall görs tidrapporteringen ute i fält och i farten vilket också ökar behovet av enkelhet.

En egenutvecklad applikation kan byggas med exakt den funktionalitet som behövs och därför minimera mängden knapptryckningar i rapporteringen.

 

3. Utnyttjande av befintliga system

Många av våra kunder har redan ett befintligt system där order eller uppdrag hanteras, eller åtminstone där data finns. Om stödet för tidrapportering saknas eller är otillräcklig i dessa system behövs ett komplement. Ett alternativ är då att investera i ett tidrapporteringssystem som integreras med detta befintliga system. Detta kan ofta vara ett bra alternativ men bygger på att samma data finns på två ställen och att en bra integration kan byggas däremellan.

Det andra alternativet är att utveckla en applikation som utnyttjar befintlig data och logik men adderar ett anpassat gränssnitt och ny funktionalitet. Många system erbjuder bra möjligheter att läsa och skriva data via API:er vilket gör att ett anpassat gränssnitt kan byggas välintegrerat med systemet. Detta möjliggör att data bara finns på ett ställe och att befintliga system utnyttjas maximalt, samtidigt som applikationen kan anpassas helt utifrån behov.

 

Läs mer om tidrapportering

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257