Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

3 fördelar med en integrationsplattform (iPaaS)

3 fördelar med en integrationsplattform (iPaaS)

Allt fler företag väljer att implementera en plattformslösning för integration, en så kallad iPaaS (Integration Platform as a Service). Analysföretaget Gartner rapporterar om en tillväxt på 18,5 % och att iPaaS har nått Plateau of Productivity i deras så kallade Hype Cycle. Det är inte längre bara stora företag som investerar i en integrationsplattform, utan även små- och medelstora företag som ser värdet i en ökad automatiseringstakt till en förhållandevis låg kostnad.

Men vad är de stora fördelarna med en integrationsplattform? Om man inte har implementerat en plattform ännu, ser en klassisk punkt-till-punkt-integration ofta billigare ut på kort sikt, och som alla arkitekturella investeringar faller integrationsplattform in i kategorin “viktigt men inte bråttom”.
1. Lägre kostnad för nya integrationer

Med en integrationsplattform på plats sänks tröskeln för att skapa nya integrationer och automatiseringar drastiskt. Det finns två huvudanledningar till detta. Dels innehåller plattformen tjänster som underlättar skapandet av nya integrationer och dels kan det som utvecklas på plattformen återanvändas till nya lösningar. Den första av dessa fördelarna får man alltså redan från start medan den andra skapas över tid, när fler och fler integrationer finns på plattformen.

2. Bättre översikt över flöden och fel

Med en central hantering för samtliga integrationsflöden möjliggörs en fullständig överblick över hur allting fungerar. Både vilka flöden som finns och körs samt vilka fel som uppstått och behöver ageras på. Detta är en stor skillnad från en systemmiljö med många olika punkt-till-punkt-integrationer där det snabbt blir svårt att ha kontroll över sin verksamhet.

3. Högre grad av kontroll och säkerhet

Den centrala hanteringen möjliggör att man som verksamhet kan känna sig betydlig tryggare med den informationen som integrationerna hanterar. Detta både tack vare den bättre översikten (punkt 2), men också att beprövade och säkra integrationstjänster används. Med en utspridd lösning där olika leverantörer skapat lösningar på olika sätt är det svårt att säkerställa att man har en tillräckligt god informationssäkerhet och att exempelvis GDPR efterföljs.

Sammanfattningsvis ger en central hantering av integration flera fördelar. Några är omedelbara och några skapas över tid. För företag som ännu inte tagit steget är det viktigt att hitta ett bra tillfälle för det, förslagsvis med ett utvalt integrationsprojekt som kan fungera som proof-of-concept. Därefter kan övergången fortsätta ske stegvis.

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257