Evelina Rosenlöf
Evelina Rosenlöf
kontakta mig

Expert på Visma.net

3 fördelar med Automatiserad redovisning i Visma.net

En av ekonomiavdelningens uppgifter är att definiera tidskrävande uppgifter samt undersöka hur de kan effektiviseras så mycket som möjligt, utan att tumma på kvalitet och kontroll. Med Visma.net kan du automatisera hela processer och hantera komplicerad och återkommande redovisning effektivt.

Här nedan är några möjligheter med en automatiserad redovisning:

  • Autoreversering av bokslutstransaktioner
  • Automatisering av periodiseringar
  • Automatisering av avskrivningar 
  • Återkommande transaktioner, där redovisningsverifikat kan skapas upp med hjälp av tydliga regler för en kontinuerlig upprepning
  • Automatkontering, exempelvis för direkt fördelning av kostnader vid registrering av en leverantörsfaktura

3 fördelar med automatiserad redovisning

  1. Du sparar tid från repetitiva uppgifter som istället kan läggas på mer värdeskapande uppgifter
  2. Du får en säkrare bokföring, då risken för manuella handhavandefel minskar
  3. Du ligger i framkant vad gäller teknik och människors beteende, vilket blir viktigt i en alltmer digitaliserad värld

Läs mer om visma.net

Kontakta skribenten
Evelina Rosenlöf
Evelina Rosenlöf

Expert på Visma.net