Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

API begreppet som ofta nämns i förbifarten

API begreppet som ofta nämns i förbifarten

API är ett begrepp som ofta nämns i förbifarten, dels hos oss men även inom
IT-världen i allmänhet. Frågan är vad ett API egentligen är? Det här blogginlägget ska förhoppningsvis förklara vad ett API är på ett överskådligt och konkret sätt.

Vi går rakt på den stora frågan...


Vad är ett API?


API står Application Programming Interface, på svenska ungefär
applikationsprogrammeringsgränssnitt, vilket dock inte avslöjar så mycket om vad API
faktiskt är. Enkelt förklarat kan man säga att ett API utgör ett regelverk för hur olika program
kan kommunicera med varandra. Man kan likna det vid en meny i en restaurang, som är en
specifikation över vad som går att beställa av restaurangen. När du har sagt vad du vill ha,
utifrån menyn, fixar restaurangen tillagning och kommer tillbaka med din beställning när
maten är klar. På samma sätt kan ett API utgöra en beskrivning över vilken data som går att
fråga efter och hur man gör det. Du kan också se ett API som en översättare mellan två
system som pratar olika språk där API:t är en mellanhand som ser till att System A kan få
det den behöver från System B.


Det finns två typer av API:er som framförallt används. Den första är REST API, eller
Representation State Transfer som är den fullständiga benämningen. REST kan hantera
flera format och typer av anrop vilket i sin tur gör API:et flexibelt. Den andra typen är SOAP
API, eller Simple Object Access Protocol. SOAP är mer komplicerat och har högre krav på
bandbredd och säkerhetslösningar. SOAP API:er använder XML för överföring av data och är
därmed inte lika flexibelt som REST vilket kan ta fler typer av format.


Det finns både öppna och stängda API:er. Skillnaden på de två är att du får göra vad du vill
med informationen du får via ett öppet API medan det finns regler som bestämmer
användningen vid ett stängt API. Ett öppet API är också tillgängligt för alla medan ett stängt
API har begränsningar.


Exempel på hur man kan använda API:er


SMHI har öppna API:er för väder. API:t säger till exempel att du kan hämta en temperatur
och andra mätvärden baserat på en longitud och en latitud. Vi kan då välja att hämta ut den
här informationen genom API:t och till exempel publicera det på ett webbsida. Då kan vi ha
en uppdaterad temperatur som ändras utifrån SMHI:s data. För att få veta hur ofta datan
uppdateras och hur du i allmänhet kan använda API:t behöver du läsa den tillhörande
dokumentationen. För SMHI och temperatur kan du exempelvis läsa här 


Hur arbetar vi på Exsitec med API:er?


På Exsitec används API:er i stor utsträckning när det kommer till integrationer mellan
system. När information som finns i ett företags affärssystem ska användas i ett annat
system i företagets IT-stöd används ett API för att skicka förfrågningar mellan systemen.
API:er möjliggör integrationer mellan de två systemen och gör helt enkelt att de lirar bra
ihop. I praktiken möjliggör API:erna för automatisk överföringar av data och därmed kan våra
kunder slippa manuell handpåläggning och den ökande risken för fel som det ofta innebär.


Kontakta gärna oss om du har några frågor om API:er eller något annat som vi kan hjälpa till
med.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering