Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

En plattform för skräddarsydda affärsapplikationer

En plattform för skräddarsydda affärsapplikationer

I en värld där digitaliseringen är en naturlig del av den löpande verksamhetsutvecklingen och kunders och medarbetares krav på digitala verktyg ständigt ökar är ett flexibelt IT-stöd centralt.

I blogginlägget Skräddarsydda komponenter förlänger livet på ditt IT-stöd beskriver vi hur anpassade integrationer och unika komponenter kan ge kort- och långsiktiga fördelar för ett företag. Detta inlägg fokuserar på att skapa den plattform som gör det möjligt att komplettera med dessa unika komponenter på ett effektivt sätt.

Låt oss betrakta bilden nedan och utgå från den som modell för en verksamhets totala IT-stöd. Tanken är att den ska visualisera system utifrån perspektivet standardsystem gentemot skräddarsydda komponenter, men bilden är naturligtvis en aning förenklad.

plattform

 

Befintliga verksamhetssystem utgör basen av affärslogik

Som grund för verksamhetens IT-stöd finns exempelvis affärssystem, CRM-system, serviceordersystem m.m. Dessa system innehåller all grundläggande affärslogik, utvecklad av systemleverantörer med kompetens inom respektive systemområde. Denna logik utgör en stor andel av det behov som ett företag har, men ofta inte fullt ut. Viss logik går ofta att anpassa inom ramen för systemkonfiguration i respektive system medan annan med fördel lyfts ut till nya affärsapplikationer.

Ett API-lager som drar nytta av befintliga system

I ett API-lager exponeras logiken i befintliga system samtidigt som möjligheten finns att komplettera med ny affärslogik och även knyta samma befintliga system på nya sätt. I det enklaste fallet består detta lager av ett enskilt API som kan utnyttjas för den eller de unika affärsapplikationer som tas fram medan det i större och mer komplexa systemmiljöer ofta finns en uttalad API-strategi som styr hur API-lagret struktureras.

Interna och externa affärsapplikationer

Det finns flera olika moderna plattformar för att utveckla affärsapplikationer. Ett exempel är Googles ramverk Angular som fokuserar på möjligheten att bygga snabba och stabila applikationer för alla plattformar. Genom att utgå från en bra och vedertagen plattform blir förvaltning och underhåll ofta lättare samtidigt som det finns större möjligheter att byta leverantör.

Med en plattform på plats, hela vägen från bakomliggande system till ramverk för utveckling, går det sedan att skapa de unika komponenter som skapar värde och bidrar till er konkurrenskraft. Vi har bland annat hjälpt våra kunder att skapa applikationer inom Kundportaler, Tidrapportering, Offerter och orderläggning, Lagerhantering och Branschsystem.

Guide: applikationsutvecklingSkräddarsy din digitala lösning

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257