En modern kundportal

Skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda dina
kunder bästa möjliga användarupplevelse.

Testa vår demo ILS expanderar med kundportal

En bra interaktion med kunderna är en viktig framgångsfaktor för de flesta företag. Samtidigt ökar kundernas krav på effektiva och enkla verktyg i takt med att digitaliseringen breder ut sig.

Att tillhandahålla en portal som underlättar sina kunders vardag är idag en viktig konkurrensfördel och skapas på bästa sätt genom att utgå från kundernas behov. Vissa kallar det för kundportal, andra för extranet eller mina sidor.

Guide: 7 steg för att ta fram en kundportal, extranet eller mina sidor

Allt har fungerat fantastiskt bra och utan portalen hade vi inte kunnat expandera och ta in kunder i den takt vi har gjort

Johan Högberg Innovation Lift Scandinavia
Se case

Integrera med era befintliga verksamhetssystem...

En kundportal utgör en förlängning av era interna system som exempelvis affärssystem, serviceordersystem och CRM-system. Genom att ge kunderna tillgång till viktig information från dessa system och även möjlighet att skapa ärenden, beställningar m.m. direkt via portalen så kan ni hitta ett effektivare arbetssätt. Många gånger går det också att utnyttja mycket av den affärslogik som redan finns i era befintliga system.

 

... och minska er interna administration

En kundportal underlättar inte bara kundernas vardag utan innebär ofta en minskad intern administration. Färre mail och telefonsamtal låter er fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. 

Testa vår demo

Vill du veta mer om våra kundportaler?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Eric Johansson
Eric Johansson

Kundportaler