Smidig tidrapportering

Enkel tidrapportering med tät integration mot ert affärssystem

Case: Smart tidrapportering för nira

För många företag är tidrapportering en viktig del av verksamheten. Medarbetares tider utgör underlag för exempelvis fakturering, lön och uppföljning. En framgångsrik applikation för tidrapportering kännetecknas ofta av hög grad av enkelhet och tät integration med kringliggande system.

Tidrapporter

quotesign

Vi har fått ett användarvänligt tidrapporteringssystem, vilket gör att mindre tid behöver läggas på rapportering och mer tid på de faktiska projekten

Henrik Valeskog, Head of People & Organization NIRA
Se case

Minska onödig administration och uteblivna intäkter...

Vanliga problem med manuell tidrapportering i exempelvis Excel eller på papper är att

  • den som tidrapporterar har inte fullständig information
  • det krävs handpåläggning för att sammanställa tiderna
  • tiderna måste manuellt skrivas in i andra system
  • papperslappar och filer försvinner

Dessa problem orsakar ofta stora mängder onödig administration och kan dessutom innebära uteblivna intäkter.

... och få nöjdare användare

En enkel och tydlig tidrapporteringsapplikation är en nyckel för att få hög kvalitet och låg grad av handpåläggning i tidrapporterna. Ge användarna ett verktyg där de så enkelt som möjligt kan rapportera in sin tid varje dag eller vecka.

Mer om applikationsutveckling