Smidig tidrapportering
med tät integration mot ert affärssystem

För många företag är tidrapportering en viktig del av verksamheten. Medarbetares tider utgör underlag för exempelvis fakturering, lön och uppföljning. En framgångsrik applikation för tidrapportering kännetecknas ofta av hög grad av enkelhet och tät integration med kringliggande system.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska onödig administration och uteblivna intäkter...

Vanliga problem med manuell tidrapportering i exempelvis Excel eller på papper är att

  • den som tidrapporterar har inte fullständig information

  • det krävs handpåläggning för att sammanställa tiderna

  • tiderna måste manuellt skrivas in i andra system

  • papperslappar och filer försvinner

Dessa problem orsakar ofta stora mängder onödig administration och kan dessutom innebära uteblivna intäkter.

icon-form-200x200

 

sand-clock-5893_7908d0c7-227e-4c6d-987d-4b0e50b72b92

 

... och få nöjdare användare

En enkel och tydlig tidrapporteringsapplikation är en nyckel för att få hög kvalitet och låg grad av handpåläggning i tidrapporterna. Ge användarna ett verktyg där de så enkelt som möjligt kan rapportera in sin tid varje dag eller vecka.

Läs mer om applikationsutveckling här ->  En av våra nöjda kunder berätta
r

 

 

 

 

 

 

nira-case-rund

 

Nira Dynamics får mer tid för säkrare fordon genom tidrapporteringsapplikation

"Vi har fått ett användarvänligt tidrapporteringssystem, vilket gör att mindre tid behöver läggas på rapportering och mer tid på de faktiska projekten"

Henrik Valeskog, Head of People & Organization | Nira

3 fördelar med att bygga din egna applikation för tidrapportering

 Snabb och enkel tidrapportering


Genom att bygga en egen tidrapporteringsapplikation kan du själv styra slutprodukten. I vissa fall kan behovet mötas av en befintlig standardprodukt, vilket är mest kostnadseffektiv. I andra fall kan det finnas annat information än just tid som ska rapporteras in, där arbetsflödet kanske inte passar in. 

  Enkelt och användarvänligtEnkelheten i tidrapporteringsapplikation är en viktig komponent. Genom enkelhet minskar felmarginalen och ökar chansen att medarbetarna rapporterar sin tid oftare, istället för att vänta till månadsbryt. Tidrapportering görs i många fall ute i fält och i farten, även här spelar enkelheten en stor roll. 

Komplement till befintliga system


Många har redan ett befintligt system, där mycket data finns samlat. I de fall där ett stöd för tidrapportering saknas, behövs detta kompletteras. Ett smidigt alternativ kan då vara ett tidrapporteringssystem som är integrerbart med detta system, eller utveckla en applikation som utnyttjar befintlig data och logik. 
 
 5 smarta funktioner i byggandet

 Spara information från veckan innan


Genom att koppla order eller ärende mot tidrapporteringen förenklar du för användaren, där du kan välja att endast visa relevant order. Vid återkommande ordrar kan du välja att visa samma order som föregående vecka, eller sätta som standard. 

Generera komptid, flextid eller övertid automatiskt
 

Att komptid hanteras manuellt både ökar risken för fel och leder till ett extra moment i rapporteringen. Ett enkelt sätt att underlätta för detta är genom att se till så komptid, flextid, övertid eller annan tid genereras automatiskt.  

Responsivt gränssnitt
 

En flexibel tidrapportering underlättar för användarna att rapportera sin tid var som helst, när som helst. Genom ett responsivt gränssnitt möjliggörs att användarna kan rapportera tid hemma från soffan direkt i mobilen, i sängen från surfplattan, eller i bilen på väg hem från jobbet. 

 Automatiskt sparande

Mindre knapptryckningar förenklar för användaren. Vid automatiskt sparande i takt med att informationen registreras kommer användaren slippa trycka på "spara-knappen" vid upprepade tillfällen. 

Automatisk påminnelse


Spara tid genom en enkel påminnelsefunktion som påminner användaren om att de missat rapportera in sin tid. 

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Blogginlägg inom området: 

eric-lindhom-rund

 

 

Vad undrar du om tidrapportering? Eric svarar gärna på dina frågor.