Smidig tidrapportering

Enkel tidrapportering med tät integration mot ert affärssystem


applikation

 

 

Applikation för tidrapportering

För många företag är tidrapportering en viktig del av verksamheten. Medarbetares tider utgör underlag för exempelvis fakturering, lön och uppföljning. En framgångsrik applikation för tidrapportering kännetecknas ofta av hög grad av enkelhet och tät integration med kringliggande system.

Gray-White

Minska onödig administration och uteblivna intäkter...

Vanliga problem med manuell tidrapportering i exempelvis Excel eller på papper är att

  • den som tidrapporterar har inte fullständig information

  • det krävs handpåläggning för att sammanställa tiderna

  • tiderna måste manuellt skrivas in i andra system

  • papperslappar och filer försvinner

Dessa problem orsakar ofta stora mängder onödig administration och kan dessutom innebära uteblivna intäkter.


område-ikon-rund-mörk-projekthantering
Gray-Light Gray
område-ikon-rund-mörk-applikationsutveckling... och få nöjdare användare

En enkel och tydlig tidrapporteringsapplikation är en nyckel för att få hög kvalitet och låg grad av handpåläggning i tidrapporterna. Ge användarna ett verktyg där de så enkelt som möjligt kan rapportera in sin tid varje dag eller vecka.

Namnlös design (76)


Tidrapporteringsapplikation ger Nira mer tid för säkrare fordon

"Vi har fått ett användarvänligt tidrapporteringssystem, vilket gör att mindre tid behöver läggas på rapportering och mer tid på de faktiska projekten"

Henrik Valeskog, Head of People & Organization | Nira

 

3 fördelar med att bygga din egna applikation för tidrapportering

direction-730_c57a0fb7-b0f7-4b84-97c6-6135fb6f6306

Snabb och enkel tidrapportering

Genom att bygga en egen tidrapporteringsapplikation kan du själv styra slutprodukten. I vissa fall kan behovet mötas av en befintlig standardprodukt, vilket är mest kostnadseffektiv. I andra fall kan det finnas annat information än just tid som ska rapporteras in, där arbetsflödet kanske inte passar in. 

like-woman-match-2749_1c0ad3af-f01c-416b-8288-a3b5859b6e27

Enkelt och användarvänligt

Enkelheten i tidrapporteringsapplikation är en viktig komponent. Genom enkelhet minskar felmarginalen och ökar chansen att medarbetarna rapporterar sin tid oftare, istället för att vänta till månadsbryt. Tidrapportering görs i många fall ute i fält och i farten, även här spelar enkelheten en stor roll. 

 

connect-1500_55513b05-1722-4043-a335-2a2a3aa6e319

Komplement till befintliga system

Många har redan ett befintligt system, där mycket data finns samlat. I de fall där ett stöd för tidrapportering saknas, behövs detta kompletteras. Ett smidigt alternativ kan då vara ett tidrapporteringssystem som är integrerbart med detta system, eller utveckla en applikation som utnyttjar befintlig data och logik. 

Light Gray-Gray

5 smarta funktioner i byggandet 

recycle-74_fc1517fd-7e36-4087-9b1c-236f67eea191

Spara information från veckan innan

Genom att koppla order eller ärende mot tidrapporteringen förenklar du för användaren, där du kan välja att endast visa relevant order. Vid återkommande ordrar kan du välja att visa samma order som föregående vecka, eller sätta som standard. 

rotate-right-68_20bcb1cd-eaa6-451d-83b8-c16e7eb22988

Automatisk påminnelse

Spara tid genom en enkel påminnelsefunktion som påminner användaren om att de missat rapportera in sin tid. 

recurring-appointment-71_5c55b133-8b97-4cd0-8518-81a54bb7dc59

Generera komptid, flextid eller övertid automatiskt

Att komptid hanteras manuellt både ökar risken för fel och leder till ett extra moment i rapporteringen. Ett enkelt sätt att underlätta för detta är genom att se till så komptid, flextid, övertid eller annan tid genereras automatiskt. 

checkbox-confirm-circle-34_0b0b8890-3eb9-4b75-892f-1643b8c51980

Automatiskt sparande

Mindre knapptryckningar förenklar för användaren. Vid automatiskt sparande i takt med att informationen registreras kommer användaren slippa trycka på "spara-knappen" vid upprepade tillfällen. 

iphone-1823_df1c7a23-2fd4-4cdb-a703-25d5add68e69

Responsivt gränssnitt

En flexibel tidrapportering underlättar för användarna att rapportera sin tid var som helst, när som helst. Genom ett responsivt gränssnitt möjliggörs att användarna kan rapportera tid hemma från soffan direkt i mobilen, i sängen från surfplattan, eller i bilen på väg hem från jobbet.