Liza Bruze
Liza Bruze
kontakta mig

Medlemsregister i CRM-systemet

Medlemsregister i CRM-systemet

Ett CRM system behöver nödvändigtvis inte bara användas av säljare och säljande företag. Alla verksamheter som hanterar kunder, leads, medlemmar, ja alla sorters personer med tillhörande uppgifter kan och bör hantera detta i ett dedikerat CRM-system. Såklart fungerar excel, men vad händer när någon råkar trycka på delete, eller ersätt alla? Vi har alla varit där och tvingats göra om ett helt ark, eller jämfört två stycken för att se vilken data som ändrats. Nog finns det funktioner för versionshantering, men ingen bör genomlida att jobba i excel så länge det finns system som gör det bättre.

Gör vårt test! 

Har ni en framtidssäker medlemshantering?

 

Våra kunder hanterar medlemsregister i CRM-systemet

På Exsitec har vi flertalet kunder som arbetar med medlemsregister enbart och hanterar dessa i CRM-systemet. De är alla av olika slag och den gemensamma nämnaren är att de vill ha information om personer och verksamheter lagrad på ett enkelt sätt som förbättrar deras vardag.

Tack vare möjligheter till anpassning kan CRM-systemet anpassas till de flesta verksamheter så att det blir centrum för informationen om alla inblandade parter. 

Vad betyder detta mer konkret?

Vid ett nytt projekt utgår vi alltid från er verksamhet och de som skall använda systemet. Nödvändigtvis är det inte chefernas åsikt som väger mest här, inte så länge de har rapporter och översikter som räcker åt dem. Faktum är att de största anpassningarna görs direkt åt användarna för att de skall få så lite manuell hantering som möjligt.

Nedan följer exempel på anpassningar vi har gjort åt verksamheter som hanterar medlemmar och medlemsregister:

  • Anpassningar för att hantera medlemsavgifter med koppling mot affärssystem som sköter faktureringen. Här behöver inte de som har kontakten med medlemmarna arbeta i flera system, utan CRM-systemet är konfigurerat för att känna av när medlemmen registrerades och vilken avgift denne skall betala. När fakturan skall skickas så meddelas detta automatiskt till affärssystemet.
  • Anpassningar för att logga medlemmarnas aktivitet. Kanske deltar medlemmarna på olika events ni hanterar? Vi skapar då separata moduler som hanterar evenemangen och registrering kan ske från anmälningsformulär direkt in i CRM-systemet. Nu finns genast informationen om de olika evenemangen och dess deltagare på samma ställe.
  • Hantering och filtrering av medlemsregistret: genom att gruppera in medlemmarna i kategorier och underkategorier ger detta goda möjligheter att enkelt hitta i registret och uppmärksamma alla.

Men vilka funktioner i CRM-systemet gör att det fungerar bättre där?

Det finns flera funktioner och möjligheter i CRM-systemet för att underlätta hanteringen av uppgifter, i detta om medlemmar och dess aktivitet. Exempelvis genom:

  • Spegling av er verksamhets processflöde, men automatiskt. Kanske gör någon medlemsaktivitet eller uppgift att status skall ändras, eller mail skickas iväg, och en kollega skall bli meddelad. Istället för att uppdatera flera fält och lägga ner tid på detta kan vi anpassa CRM-systemet till att känna av något som triggar ett flöde av aktiviteter och allt sker automatiskt
  • Påminnelser när en uppgift skall utföras, av dig eller någon annan. Checklistor kan finnas överallt, funktionaliteten är densamma för de flesta. Men om uppgiften är kopplad till nödvändig information behöver man inte “klicka runt” lika mycket, samtidigt som informationen bara blir bättre av att ha kopplat vem som gjort vad med en medlem.
  • Rapporter, statistik och dashboards: genom att anpassa hur data skall presenteras och var, ser vi till att den nödvändiga informationen förblir värdefull och synlig när den behövs.
  • Kopplingar till andra system eller källor: ibland finns det faktorer som gör att information finns på flera ställen. Många CRM-system har ett öppet API och kan kopplas till att ta emot och skicka information på de flesta tänkbara sätt. På det sättet kan informationen hållas uppdaterad utan att du behöver tänka på det.

Hanterar ni också medlemmar, men tänker att det finns nog ingen bra lösning i att göra detta bättre än excel? Eller har ni ett CRM-system redan, men tvingas anpassa arbetssättet för att det skall fungera bra? Läs mer genom att trycka på knappen nedan.


Läs mer på vår sida för framtidssäker medlemshantering
CRM

Kontakta skribenten

Liza Bruze
Liza Bruze