Rasmus Hansson
Rasmus Hansson
kontakta mig

Nyckeltal för lageroptimering

Nyckeltal för lageroptimering

Nyckeltal, även kallat KPI:er, används för att mäta, jämföra och sammanställa viktig information på ett enkelt sätt. Det gör det möjligt för beslutsfattare att snabbt identifiera problemområden och besluta om åtgärder för att förbättra verksamheten. Men vilka nyckeltal är viktiga att följa upp när det kommer till lagret?

Vilka nyckeltal bör jag ha koll på för mitt lager?

Nedan listar vi ett part nyckeltal som vi tycket är viktiga att ha koll på för att följa upp lagerverksamheten. 

 •  Lagervärde och lageromsättningshastighet:

  Lagervärde är det totala värdet av ditt lager och lageromsättningshastighet handlar om hur snabbt du omsätter ditt lager. Här tittar man på vad man har för värde- Hur mycket pengar binder man engentligen i sitt lager?¨

  Detta nyckeltal har inte varit speciellt prioriterat innan eftersom räntan har legat ganska lågt, det har varit fokus på att kunna leverera och därmed har det inte upplevts allt för dyrt att hålla lager. Men i takt med att räntan går upp så blir det dyrare att hålla lager och binda upp sitt kapital och detta nyckeltal blir allt mer intressant att hålla koll på.

  Lagervärdet ställs även i relation till lageromsättningshastighet som mäter hur snabbt man snurrar sitt lager. Om man har t. ex en siffra 12 på lageromsättningshastighet, innebär det att man snurrar på sitt lager ungefär 12 ggr/år, då ligger genomsnittsartikeln i lager ca en månad. Om detta är bra eller dåligt beror såklart på, t.ex kan denna siffra vara mer eller mindre bra beroende på vad man har för verksamhet och vart i världen man har sina leverantörer. Men 12 är generellt sett en bra siffra att sikta på.

  Tänk också på att dela upp detta nyckeltal i olika grupper och kategorier, eftersom vissa produkter snurrar snabbare än andra. Det kan också vara intressant att dela upp det och titta på vad man har i överlager, alltså titta på vad man har som bara ligger på lagret, månad ut och månad in.


  Vill du veta mer om hur man balanserar sina nyckeltal? Se webinaret här: Nyckeltal för lageroptimering

 • Servicegrad:

  Detta nyckeltal handlar om att mäta hur stor andel av dina orderrader som levereras i tid alternativt hur stor andel av dina produkter som levereras i tid. Detta är ett bra nyckeltal att balansera upp lagervärde med, eftersom man rent praktiskt kan se till att ha ett lågt lager - det är bara att sluta köpa in produkter/artiklar och istället bedriva en dropship-verksamhet.

  Att sluta hålla lager fungerar såklart inte för de allra flesta, utan man måste ha varor på lager för att kunna bedriva sin verksamhet och möta efterfrågan. Då är servicegrad ett fint mått att komplettera lagervärdet/lageromsättningshastigheten med. Här vill man ligga på en servicegrad mellan 90-100%, vilket också bygger på att man har koll på sina datum och är i tid. 

  Då måste man även definera vad det innebär att vara i tid. Är det när kunden önskade produkterna eller när vi lovade produkterna? För att man ska få effekt, bör det kunden vill styra i första hand. Det kan vara frestande att "fuska" eller vara snäll mot sig själv och mäta på vad vi lovade, men vi använder ju oss av nyckeltal för att styra verksamheten i rätt riktning och då är det kundens önskningar som bör ligga till grund för hur vi mäter.


 • Inköpseffektivitet:

  Inköpseffektivitet mäter hur många orderrader våra inköpare skapar varje vecka alternativt hur stort värde våra inköpare köper in för varje vecka. Det är relativt få som följer upp detta, men det kan vara väldigt intressant bl.a för att veta om sin kapacitet i inköpen- vill man föra in ett nytt sortiment så måste man också ha utrymme att köpa in det, rent tidsmässigt. Att följa upp detta nyckeltal kan hjälpa till att frigöra mycket tid för inköparna.

Mer om lagret: 
Blogg: Vad är lageroptimering och hur hjälper det dig med framtidens utmaningar?
Blogg: 3 tips till inköpare för att optimera lagret i osäkra tider

 

Kontakta skribenten

Rasmus Hansson
Rasmus Hansson