Oskar Pohjanen
Oskar Pohjanen
kontakta mig

Projekthantering som skapar framgång

Projekthantering som skapar framgång

Projekthantering som skapar framgång - därför bör ni satsa på rätt digitala projektverktyg!

Digitala projektverktyg lyfter er projekthantering till en ny nivå, det är tydligt. Först och främst minimerar det den administrativa insatsen, vilket innebär att ni kan lägga mer tid på värdeskapande arbetsuppgifter. Det minskar även felmarginaler, förbättrar kvaliteten och kan därmed öka kundnöjdheten samt likviditeten. Projekthantering med hjälp av rätt verktyg blir helt enkelt mer effektivt och framgångsrikt. 

Vad är då viktigt att verktyget ska kunna prestera för att uppnå dessa fördelar? Vi har listat 5 funktioner man bör ha som krav på sitt projektverktyg. 1. Bättre helhetsbild som ger effektiv resursallokering

En av de främsta anledningar till att använda sig av ett projektverktyg är att det ger en god överblick över era projekt. Verktyg bör därför erbjuda ett enkelt, strukturellt och visuellt sätt att planera upp sina projekt och skapar en bild över hur verksamheten går och står. Något som i sig skapar en transparens och synlighet för samtliga medarbetare i organisationen. Med en god översikt, synliggörs det lättare vad som är tids och resurskrävande, vilket leder till att ni kan allokera era resurser mer effektivt. 

2. Kommunikation och information som når alla 

Ytterligare en fördel ett projektverktyg bör kunna erbjuda är att användare får tillgång till samma information, där ändringar eller följande uppdateringar automatiskt ändras hos varje användare. Detta stärker den interna kommunikationen och säkerställer att viktig information alltid når de som berörs av den. Helt klart en grundläggande förutsättning för att leda framgångsrika projekt. 

3. Anpassning är avgörande 

Alla företag har olika behov i sin projekthantering. Beroende på bransch, målgrupp och erbjudande, kan projekten se väldigt olika ut, både när det gäller struktur och mall. Projektverktyget bör därför kunna anpassas efter just er verksamhet på bästa sätt. 

4. Från ax till limpa 

Ett projektverktyg som finns med i hela projektets resa underlättar för en framgångsrik projekthantering. Ett “ax till limpa” flöde, dvs. från det att man har en första kontakt med kunden till det att man fakturerar, så jobbar man i en och samma plattform. En klar fördel då man slipper lägga tid på att överföra information mellan olika system och får stöd av alla funktioner i samma verktyg. Det innebär också en betydligt högre grad av effektivitet, samt att viktig information inte faller mellan stolarna. Dessutom missas inga debiterbara timmar i faktureringen. 

5. Analys och uppföljning

Ett projektverktyg ska även kunna erbjuda goda möjligheter för analys och uppföljning under och efter projektets slut. Analys och uppföljning bör vara tillgängligt hela tiden för att kunna se relevanta nyckeltal och få värdefulla insikter i hur verksamheten levererar. Det innebär också att era prognoser för projekt och verksamhet blir mer precisa, eftersom ni kan fatta beslut grundade i data istället för på magkänsla.

 

Guide: Ökad lönsamhet i projektintensiva företag


Om projekthantering med Severa

Severa (Visma.net Project Management) är ett projektverktyg anpassat för tjänstebolag som jobbar i projekt. Det kan vara allt från större projekt som sträcker sig årsvis, eller mindre uppdrag som pågår under dagar, veckor eller månader. Exempel på branscher som lämpar sig väl är arkitekt, IT, konsult, ingenjör, redovisning, reklam och media. Severa erbjuder välutvecklade funktioner för bland annat CRM, projektverktyg, resursallokering, tid och utlägg, fakturering, rapport, uppföljning och analys. I mobilappen kan du som uppdragsansvarig dessutom direkt gå in och tidsregistrera samt lägga upp eventuella utlägg, attestera och godkänna.Se vårt webinar "Projekthanteringssystemet för er som rapporterar och fakturerar tid"

 

 

Kontakta skribenten

Oskar Pohjanen
Oskar Pohjanen