Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Projektledning - Kund och Leverantör i samspel

Projektledning - Kund och Leverantör i samspel

Projektledning under ett systemprojekt är inte ett ensidigt ansvar, det gäller att kundens projektledare och leverantörens projektledare samarbetar. Ofta krävs det att någon tar ledning (ex. leder projektavstämningar), men samtidigt är det ett samspel där båda har lika delat ansvar av resultatet. Projektledarna har samma mål och det finns likheter, men även skillnader vad gäller ansvar, tidshorisont och kompetens.

Läs mer om projektverktyg


Ansvar för projektet

Ansvaret för att projektet blir framgångsrikt ligger på båda parter, men skiljer sig så till vida att kundens projektledare ansvarar för egna organisationens förväntan på kostnad, tid, kvalitet och omfång, men leverantören för lösningen i sig. Man kan säga att systemleverantören är en del av kundens större projekt.

Projektledn 1

 

Tidshorisonten på projektet

Tidshorisonten är relativt överlappande, men ändå olika så till vida att kundens projekt startar betydligt tidigare, i regel med att undersöka om de behöver införa eller byta system överhuvudtaget. Det avslutas även något senare, och projektet ersätts av mindre iterationer från kundens sida som mer eller mindre involverar leverantören, exempelvis: trimma organisationen utefter det nya systemet, fortlöpande utbildning etc.

projektledn 2Kompetens inom projektledning

Kompetens är kanske den svåraste att överlappa, men den stora skillnaden är i system och verksamhetskompetens. Leverantören vet hur och på vilket sätt systemen fungerar och hur man på ett brukligt sätt inför dessa system och med vilka kompetenser. Kunden vet hur systemen önskas  fungera på bästa sätt med avseende på sin verksamhet.

projektledn 3

 

En allt för vanlig missuppfattning är: “Kan vi inte skippa er projektledningstid så sköter vi som kund detta själva?”. Många gånger är motivet att spara pengar, men effekten blir tvärtom. Projektet blir i regel dyrare, tar längre kalendertid och med sämre kvalitet. Det blir följden av att kunden inte har rätt mandat, kunskap etc att styra leverantörens konsulter, lika lite som leverantörens projektledare har mandat, kunskap etc hos leverantören (alt. hyrs denna roll in som resurs, men bör vara en separat person från leverantörens projektledare).

Alternativet till projektledning från leverantören är att beställa projektet på “Löpande räkning”, men då åsidosätter man allt som heter offert, avtal och estimat, mao ingen kostnadskontroll överhuvudtaget. Både resursplanering och lösningen i sig blir troligtvis också lidande. I regel kräver projektledaren 15% av tiden för att hålla ihop lösningen och leveransen och då är det en väl värd investering.

 

Varför är leverantörens projektledning nödvändig?

  • Tydlig ansvarig för helhetsperspektiv och kvalité
  • Tidsuppföljning och hantering av tillägg
  • Styrning av uppdraget i rätt riktning
  • Samordning och uppföljning av aktiviteter
  • Bryggan mellan beställaren och den interna verksamheten hos leverantör
  • Stödjer kommunikation mellan projektets deltagare

Varför Exsitec?

Vi på Exsitec ser att den personliga relationen är ytterst värdefull för att er kundresa ska bli så bra som möjligt, och det är viktigt för oss att vårda den genom att överlappa kompetenserna och erfarenheterna under hela resan, från första kontakt till förvaltning.Vill du bli kontaktad av oss? Klicka här

 

Är du nyfiken på vidare läsning? Kolla detta blogginlägg om konsten att beställa agila systemprojekt. 

Konsten att beställa agila systemKontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering