Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Exsitecs rekommendationer vid digitalisering av er projekthantering

Exsitecs rekommendationer vid digitalisering av er projekthantering

När jag pratar med beslutsfattare, projektledare och ekonomiansvariga så bubblar känslorna av otydlighet, osäkerhet och ibland även meningslöshet. Det är verksamheter som vill ha en lösning för effektivisering av sin projekthantering och som står inför att sätta strategin för en digital transformation. Det finns inte utrymme att avvakta och låta det “funka”- digitalisering effektiviserar, skapar trygghet och kontroll samt ger er ett helt nytt sätt att förvalta kundrelationer.

För projektintensiva verksamheter är verktygen avgörande vid digitalisering. Det gäller att ha en tydlig plan för projektet samt att ni har en värdegrundande riktning för projekthanteringen. Som ledare har du en nyckelroll i att förstå hur digitaliseringen påverkar det ni gör och ditt team. Mitt råd är att göra den digitala projekthanteringen till innovation och göra den till er styrka. Med ett nytt sätt att jobba föds ny energi för uppgifterna, vilket skapar utrymme för nya smarta idéer och arbetsglädje.

 

Mina rekommendationer vid digitalisering av er projekthantering:

 1. Förstå vad den digitala transformationen betyder för ditt företag. Hur påverkas ni av digitaliseringen och nya kundbeteenden?
 2. Säkerställ att ni har resurser och kompetens att genomföra önskade förändringar.
 3. Arbeta agilt och i ett nära samarbete mellan it och verksamhet. Inkludera medarbetarna tidigt och prioritera att alla förstår nyttan med förändringen och de verktyg som införs. Det skapar engagemang och är en förutsättning för en lyckad transformation.
 4. Kom igång att arbeta faktabaserat och datadrivet snarare än utifrån generella uppskattningar. Förmågan att fatta datadrivna beslut är en förutsättning för ett framgångsrikt digitalt arbetssätt. Att mäta, följa upp och skapa åtgärdsplaner kan låta självklart men det är långt ifrån alla som gör det idag. Varför inte komma igång med det redan i år?

Med Visma.net Project Management kan du stärka din beslutsförmåga. Här är ett exempel på hur din dashboard kan se ut när du loggar in i projekthanterings verktyget. Din startvy ger dig full överblick av den information som är viktigast för dig, vilket leder till god kontroll – allt givetvis i realtid.

PM inblick

I startvyn får du direkt en full överblick av just den informationen du vill se.

 

Exempel på effektivitetsvinster från användare av Visma.net Project Management:

Ekonomiavdelningen

 • Realtidsinformation
 • Mindre manuellt arbete
 • Fatta beslut på rätt nyckeltal
 • Effektiv rapportering
 • Bättre kvalitét och kontroller

Styrelse och beslutsfattare

 • Realtidsinformation
 • Bättre kvalité i beslutsunderlag
 • Snabbare åtgärder
 • Bättre styrning av verksamheten

Medarbetare

 • Effektiv rapportering
 • Mindre manuellt arbete
 • Utläggsredovisning
 • Attest
 • Självbetjäning

 

Flytta projektledningen till molnet

I dag kräver konsumenter direkt access till tjänster och information överallt utan fördröjning. Vi kommunicerar, agerar och konsumerar annorlunda med hjälp av teknik som håller oss ständigt uppkopplade. Detsamma gäller även i våra yrkesroller. Transparens är viktigt, att rätt data finns tillgänglig i rätt tid för alla som behöver det. Vi vill ha tjänster levererade med en gång, utan problem.

Visma.net Project Management stödjer dessa principer på ett effektivt sätt och lösningen utvecklas och uppdateras löpande för att hålla jämna steg med marknaden och ändrade behov. Vår ambition är att stötta er hela vägen med utbildning och skräddarsydd implementation. För oss är det viktigt att alla användare av lösningen vi tillhandahåller har grundläggande förståelse för varför de ska använda systemet, och hur det kan stötta såväl individ som verksamhet.

Jag möter ofta oro för säkerheten då det kommer till molnbaserade lösningar. Väljer ni Visma.net Project Management ingår både säkerhet och trygghet i tjänsten. Vi ser till att allt funkar, så att du och dina kollegor kan fokusera på verksamheten.

Mycket går såklart också att skräddarsy. Med hjälp av våra konsulter kan ni få ett avancerat verktyg anpassat för just er. Jag visar och berättar gärna mer!

Läs mer om projekthantering

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering