Frida Person
Frida Person
kontakta mig

Support hos Exsitec

Support hos Exsitec

Exsitec har full support för alla våra lösningar. Detta ger våra kunder en single point of contact för alla våra system och integrationer. Syftet med vår support och förvaltning är att försäkra att allt fungerar som planerat och att de anställda hos våra kunder får maximal potential från deras system och dess funktionalitet. 

Exsitec support har ett helhetsansvar och kan hjälpa dig med alla system som Exsitec levererar. Oavsett om du har ett, tre eller fem system levererade från Exsitec så är det samma support och du behöver endast hålla koll på ett nummer för att få hjälp med alla dina frågor oavsett system.

Exsitecs förvaltningsmodell består att tre olika delar: Aktiv förvaltning, Support och Konsulting. I Exsitecs förvaltningsmodell kan du som kund själv välja nivå av engagemang.


Aktiv förvaltning

När projektetableringen är genomförd övergår kunden till aktiv förvaltning. Många av Exsitecs större kunder jobbar med aktiv förvaltning, där vi tillsammans med kund tar ansvar för förvaltningen över tid. Aktiv förvaltning kan innefatta olika punkter såsom verksamhetskompetens, resursförstärkning, effektivisering och projektledning. Varje kund har ett unikt upplägg av förvaltning, där varje kund får välja vilken nivå som passar er bäst baserat på behov och verksamhet. I den aktiva förvaltningen jobbar Exsitec och kunden tillsammans proaktivt för att vidareutveckla lösningen. 

 

Målet med aktiv förvaltning är bland annat:

  • Säkerställa en aktiv verksamhetsutveckling
  • Hantera krav, behov, ärendelistor och utvecklingspunkter
  • Tillförsäkra driftstöd
  • Tillsätta en förvaltningsledare från Exsitec som är kontaktperson som lär känna verksamheten. Denna person kommer också vara bollplank för verksamheten och vara koordinator av de övriga olika kompetenser som behöver användas av Exsitec.

Läs mer om projekt och leveransledning

 

Support

Snabba fakta

  • Supporten har öppet vardagar 08:00-17:00
  • Tel: 010 - 333 33 09
  • Mail: support@exsitec.se
  • Registrera era ärenden på service.exsitec.se

När projektet avslutas rekommenderar vi på Exsitec att ni tecknar ett supportavtal med oss för att få löpande hjälp med olika frågor. Tanken är att vidare utveckling sker i aktiv förvaltning. Exsitecs support består av 15 personer som sitter first line och har många års erfarenhet av våra lösningar och användarstöd till våra kunder.

Du kan kontakta supporten via telefon, mail eller registrera ett ärende direkt i ärendehanteringssystemet. Oavsett hur ärenden kommer in så registreras de i ärendehanteringssystemet för vidare hantering och uppföljning av oss och kunden. Vår supportpersonal kopplar upp sig remote mot kundens system för felsökning och användarstöd när så behövs. Vi använder vanligtvis Teamviewer för det. När du har skickat in ditt ärendet så kommer supporten påbörja hanteringen av ärendet inom 24h.

 

Resulterar utredningen i bristande funktionalitet eller oriktigheter i programvaran rapporteras detta till respektive produktansvarig leverantör i enlighet med dennes regler för rapportering. 

 


Kontakta vår support nu

 

KONSULTING 

När du kontaktar vår support och ditt ärende är av teknisk karaktär, det rör någon kundunik funktion eller om du efterfrågar något tillägg så kommer ärendet att slussas vidare till konsultorganisationen. Supporten kommer alltid informera dig som kund innan detta vidareförmedlas så att eventuell extra debitering kan godkännas innan konsulten påbörjar ärendet.

 

New call-to-action

 

 

Kontakta skribenten

Frida Person
Frida Person