Lisa Swanberg
Lisa Swanberg
kontakta mig

Så förbättrar din systemintegration er arbetsmiljö

Så förbättrar din systemintegration er arbetsmiljö

Logga in i ett system, söka upp korrekt data, exportera den, importera en annan fil, logga ut ur systemet, leta upp andra inloggningsuppgifter, logga in i ett nytt system, importera samma fil i detta systemet… Den här typen av tragglande kan ta mycket tid och fokus från en till synes kort och enkel arbetsuppgift. Vilket i sin tur kan leda till stress kring att hinna med de faktiska åtagandet vid den första inloggningen i ett system.

Vad är en systemintegration?

Många organisationer brottas med tidskrävande manuella uppgifter för att få sin verksamhet att gå runt. Detta kan leda till en känsla av otillräcklighet och stress hos medarbetare. Då kan lösningen på problemen vara en systemintegration. Systemintegration är ett begrepp som kan vara svårt att förstå och kanske ofta ses som IT-magi.

En systemintegration kan förklaras som ett sätt att få system att prata med varandra - automatiskt. Information speglas i de integrerade systemen och håller sig uppdaterade på samtliga platser. Eftersom detta sker utan att användaren ser vad som faktiskt händer under huven, kan det vara svårt att värdera och lätt att ta för givet. Det ska väl bara fungera?

Läs mer: Vad är en integrationsplattform?

 

Tre lyft för arbetsmiljön

För att ge en tydligare bild av värdet i en systemintegration och hur den kan få er organisation att uppnå bättre arbetsmiljö kommer här en lista med tre saker att tänka på.

1. Boosta känslan av värdeskapande

Istället för att lägga timmar på att manuellt mata in data i olika system kan en medarbetare lägga sitt fokus direkt på den huvudsakliga värdefulla uppgiften. Det gynnar inte bara produktiviteten och känslan av att bidra med värde hos individen, utan också hela organisationens arbetsmiljö.

2. Minska den mänskliga felfaktorn

I takt med att arbetssättet blir mer effektivt, minskar risken för mänsklig felfaktor. Inmatningsfel när data ska föras in i flera olika system som inte är integrerade är en situation som kan leda till friktion mellan kollegor när felen upptäcks. När information istället uppdateras i samtliga system per automatik minskar stressen kring potentiella fel på vägen.

3. Det blir enklare och roligare att jobba

När information stämmer överens mellan era olika system blir det plötsligt både säkrare, enklare och framför allt roligare att jobba i dem. En systemintegration byggs utifrån verksamheten, med användarnas behov i centrum. Integration gömmer komplexiteter och ger istället en enkel och optimerad miljö att jobba i. Ett enklare arbetssätt minskar oro kring att saker ska gå fel, vilket genererar mer trygghet och glädje till arbetsmiljön.

 

Att integrera era system är en knuff i rätt riktning för att få nöjdare medarbetare och en mer hälsosam arbetsmiljö inom organisationen. Är din organisation redo för att integrera era system? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

 

Kontakta skribenten

Lisa Swanberg
Lisa Swanberg