Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

3 anledningar till att komma igång med marketing automation

3 anledningar till att komma igång med marketing automation

Upplever ni att tiden inte finns till för att noggrant analysera vilken typ av mailutskick som leder till flest leads eller i vilken utsträckning som kunderna öppnar era mail? Det är fullt förståeligt, då det kan vara både tidskrävande och kunskapskrävande att göra dessa analyser. Låt därför verktyget göra jobbet åt dig! Med hjälp av marketing automation-verktyg kan du analysera befintliga och framtida kunders beteenden för att uppnå den mest effektiva marknadsföringen för just ert bolag. 

Bättre kundservice och marknadsföring med CRM

I en vardag där vi översköljs med information från morgon till kväll är det mer viktigt än någonsin att säkerställa att den marknadsföring som skickas till kunderna verkligen går fram. Det är även viktigt att säkerställa att rätt typ av marknadsföring når rätt kund - något som är lättare sagt än gjort. Genom att använda ett marketing automation-verktyg styr ni bort från den opersonliga masskommunikationen som annars riskerar att hamna i kundens papperskorg.

Låt CRM verktyget göra analysen

Det kraftfulla verktyget analyserar såväl besökarnas interaktion på er webbplats så som interaktionen i de mailutskick som ni gör. Marketing automation-verktyget bidrar med insikter som möjliggör för att öka andelen potentiella kunder som faktiskt blir kunder och skapar lojala kunder av de befintliga kunderna. 

Med hjälp av ett marketing automation-verktyg blir det även lättare att urskilja ert ROI för marknadsaktiviteterna. Genom analyser av marknadsföringen får ni en tydligare bild av vilka aktiviteter som leder till ökade intäkter för ert bolag.

Fördelarna med ett bra CRM-system
  1. Skapa bättre kundrelationer
   Genom det kraftfulla analysverktyget har ni möjlighet att på en grundlig nivå analysera era kunders beteenden och därefter anpassa er marknadsföring för att skapa största möjliga engagemang. 
  2. Effektivare mailkampanjer
   Skapa automatiserade mailkampanjer för att slippa hålla koll på när ni ska skicka ut påminnelser. På så sätt kan ni ägna fokus åt rätt saker - det vill säga att konvertera nya kunder. 
  3. Leadscoring av prospektkunder
   Låt verktyget göra det inledande jobbet med era leads och ta över först när prospektkunden uppnått den scoringnivå som ni bestämt.

Är ni redo för att ta er marknadsföring till en ny nivå? Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur du kan gå tillväga. Exsitecs egna sälj- och marknadsteam använder sig dagligen av marketing automation, så vi vet vad vi pratar om.

 

CRM

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering