Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är Sourcing?

Vad är Sourcing?

Sourcing är en stor och viktig del av en inköpares arbetsvardag. Sourcing innefattar att hitta, utvärdera och engagera leverantörer vid köp av produkter, material varor eller tjänster. Aktiviteter inom sourcing kan bland annat innefatta realtidsaktioner, kontraktshantering, eRFx, spendanalys m.m.

Utmaningar inom Sourcing

Arbetsuppgifterna inom sourcing är tidskrävande, kräver tålamod och noggrannhet men är ack så viktiga för ditt bolags överlevnad. Utmaningar som uppstår i samband med strategiska inköpares arbetsuppgifter kan bland annat innefatta följande:  

Långa ledtider

Många strategiska inköpare upplever att deras arbetsuppgifter är tidskrävande då det kräver mycket manuellt arbete när det kommer till att samla information om leverantörer inför inköp. Detta är en tidskrävande process som leder till att inköpare inte har möjlighet att jämföra lika många leverantörer som önskat. 

Riskhantering

Riskhantering är alltid en stor utmaning i inköpsprocessen. Marknadsrisker, bedrägeri samt kostnads-, kvalitets- och leverans-risker är de mest förekommande typer av risker som inköpare stöter på. 

Felaktig data

För att fatta kloka inköpsbeslut behöver organisationer korrekt och förlitlig data. Att fatta inköpsbeslut baserat på felaktig data kan leda till lagerbrist, inkorrekt och överflödig inventering samt andra inköpsrelaterade utmaningar som kan ha en direkt påverkan på bolagets marginal. 

 

Medius Sourcing - effektiv hantering av din sourcing process

Utmaningarna ovan kommer vara ett minne blott efter implementeringen av Medius Sourcing. Medius Sourcing är en molnbaserad lösning som kommer hjälpa ditt bolag att hitta de bästa leverantörerna, driva på inköpsprocessen och medföra kostnadsbesparingar i en enkel lösning. 

Läs mer om vårt erbjudande för sourcing 

 

Denna modul försäkrar att ditt bolag har data på alla era sourcing aktiviteter och möjliggör fullständig kommunikation mellan dig och dina leverantörer på ett och samma ställe. Det är viktigt att man har all nödvändig information om leverantörer för att se till att sina inköpsrekvisitioner är fullständiga. På ett effektivt sätt kommer du ha möjlighet att erhålla information och feedback från flera olika leverantörer samt rangordna och utvärdera dessa med hjälp av automatiserade poängsystem och analysverktyg i modulen.

Analysverktygen inom modulen är omfattande och är värdefulla för din förhandlingsprocess då dessa tillåter dig att granska potentiella besparingar och vikta dessa mot icke-ekonomiska krav. På samma sätt har du möjlighet att smidigt erhålla viktig information om leverantörer såsom riskmått och ackrediteringar som minimerar risken att ditt bolag utsätts för bedrägeri. 

 

Värdefulla funktionaliteter inom Medius Sourcing:

 • Realtidsauktioner mellan leverantörer för att pressa priser 
 • Poängsystem för att rangordna leverantörer
 • Välj mellan att göra egna eller utgå från standardmallar för att skapa inköpsrekvisitioner
 • Funktionalitet för Quick Quotes: förr snabba inköpsförfrågningar där man inte behöver skapa en inköpsrekvisiton
 • Automatisk godkännandeprocess av inköp och upphandlingar 
 • Konteringsmallar 
 • Digital signering 
 • Välutformade analysverktyg 

Att implementera Medius Sourcing kommer ge ditt bolag många fördelar: 

 • Standardisera din inköpsprocess
 • Eliminera arbetsintensiva uppgifter med en automatiserad sourcing- och auktionsprocess som effektiviserar inköpsprocessen och tillåter dig att spara tid och pengar
 • Få tillgång till innehållsrika analyser över utgifter och besparingar med automatiskt genererade rapporter och dashboards
 • Förbättrad transparens och compliance med total synlighet över din sourcing process 
 • Minimera risken för bedrägeri med korrekt data om dina leverantörer såsom riskmått och ackrediteringar
 • Tydliga gränssnitt och flöden samt inget krav på förankring tillåter en smidig förankring i din organisation 
 • Öka motivationen hos dina medarbetare med ett intuitivt och användarvänligt mjukvarupaket som gör arbetsuppgifterna roligare och mer trivsamma 

En inköpsavdelnings arbetsuppgifter sträcker sig brett och vi på Exsitec ser till att alla dina arbetsuppgifter för en strategisk inköpare ska underlättas, effektiviseras och bli mer värdeskapande med hjälp av vår Medius Source to Contract lösning. 

Läs mer om hur du kan effektivisera inköpsprocessen härKontakta oss om sourcingKontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering