Planacy Workshop

Få ut mer av budget- och prognosarbetet. I Planacy Workshop synliggör vi era processer och behov samt visar på möjligheterna med Planacy.

 Utvärdera Planacy

  Certifierade och erfarna

  Lokal närvaro ger trygghet

planacy-premium-partner-exsitec

 

 

 

 

Används av

Planacy Workshop
Utforska möjligheterna!

BAKGRUND

Att på förhand veta vad en ny lösning ska innehålla är oftast det svåraste samtidigt som det är något av det viktigaste då det lägger grunden för ett lyckat projekt.

Vi har med åren genomfört ett stort antal Planacy-projekt och vet vilka frågeställningar som brukar komma upp och som även bör ställas. Vi tar med oss denna kunskap in i Planacy Workshop och ser till att ni får bästa möjliga underlag för att både kravställa och utvärdera ett nytt budget- och prognosverktyg. 

RESULTAT

Planacy Workshop är framtaget för att maximera nyttan till så låg kostnad som möjligt. Tillsammans arbetar vi iterativt fram hur er process kan och bör se ut i Planacy.

Efter workshopen kan ni bättre beskriva er process och kraven som finns på ett nytt systemstöd – oavsett om ni väljer Planacy eller en annan lösning. Vill ni gå vidare med Planacy så får ni en flygande start på projektet då ett lösningsförslag med processer, flöden och inmatningsvyer redan är uppritade och första steget i implementationen är avklarad. Med er får ni även ett välunderbyggt estimat för kostnaden att gå vidare och implementera Planacy.

FÖRDELAR

  Effektivt upplägg - Planacy Workshop hjälper er beskriva och visualisera hur er process kan se ut i Planacy.  Resultatet är en bättre förståelse för möjligheterna och ett tydligare beslutsunderlag inför en eventuell investering. Planacy Workshop har ett fast pris och genomförs på ett tidseffektivt sätt.

  Bättre lösning - med en bättre förståelse för era behov och Planacy's möjligheter får ni en bättre lösning redan från start

 Snabbare projekt - med Planacy Workshop är första delen av ett projekt redan gjord vilket spar tid och resurser om ni väljer att gå vidare med Planacy

Varför Planacy?

Med snabba införandeprojekt och 96% nöjda kunder så har Planacy sista åren varit en starkt växande aktör på marknaden för budget- och prognosverktyg.

Vi har själva sett resultaten. Med Planacy kan tidsödande manuellt arbete automatiseras samtidigt som det ger stöd för att arbeta integrerat och datadrivet med både den finansiella uppföljningen och planeringen. Hör av dig - vi berättar gärna mer om hur vi hjälpt våra kunder och hur ni kan dra nytta av Planacy.

planacy-g2-badges-spring-2024-v1

 

Vilka krav bör man ställa på ett nytt budget- och prognosverktyg?


Rätt krav leder till rätt lösning. Se vårt webinar hur du ska tänka och passa på att ladda ned vår kravspecifikation för ett nytt budget- och prognosverktyg.

 

Ladda ned kravpsecifikation nytt budget- och prognosverktyg-v4

 

Kravspecifikation för budget- och prognosverktyg

Ställ rätt krav på ert kommande budget- och prognosverktyg. Fyll i din e-postadress och ta del av PDF direkt!


 

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan
 integration

Med lång erfarenhet av systemstöd förstår vi de digitala behoven och kan skapa en kraftfull helhetslösning av era verksamhetsstödjande system.

 

 

 

Prata Planacy Workshop

Med mig kan du prata Planacy Workshop och allt som rör Planacy - från teknik, projekt till licenser. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

hakan-hellmer-v6-1

Håkan Hellmér

Affärsutveckling