Öka värdet av din Visma.net data

Med Qlik Sense får du stöd att bättre se och förstå din Visma.net data. Upptäck avvikelser, se möjligheter och ställ frågor som tar verksamheten framåt.


Vill du se mer av ert Visma.net ERP data?

Förutom att använda standardrapporterna väljer många att sätta upp och använda egna informationsvyer i Visma.net. Trots detta får vi ofta höra att det är svårt att få en bra överblick, se trender, och jämföra data. Informationen är svår att kombinera, navigera och det finns begränsningar i hur den kan visualiseras. Utmaningar som brukar bli ännu mer tydliga när flera bolag administreras i lösningen.

Vi kan hjälpa dig se mer! Genom att integrera Visma.net med Qlik Sense får du nya möjligheter att analysera och förstå din data.

 

 

Visma.net och Qlik Sense

 


Visma.net + Qlik Sense

Synliggör data genom att koppla ihop Visma.net och Qlik Sense.

Med Qlik Sense får du en komplett plattform för analys och rapportering. Få en bättre förståelse för hur verksamheten går, se data från olika perspektiv och analysera på djupet utifrån t.ex. tidsintervall, bolag, kostnadscenter och kunder.

Qlik Sense är en modern och molnbaserad tjänst som ger dig uppdaterad data från Visma.net och de datakällor du väljer att koppla på. 

Vad är Qlik Sense?

Qlik Sense är en framtidssäkrad plattform för analys och rapportering. Hämta och integrera data från många olika datakällor som t.ex. CRM, webshop, ERP och WMS.

Qlik har stort fokus på att hjälpa användaren göra mer själv.  Med Qlik Sense får du ett effektivt och visuellt stöd för att se, förstå och nyttja potentialen i alla dina data. Navigera fritt från KPI till transaktion. Vrid och vänd på data, upptäck avvikelser, se möjligheter och ställ frågor som tar dig och din verksamhet framåt.

Det här är Qlik Sense

 


Startkit Visma.net och Qlik Sense 

Med vårt startkit kommer du igång snabbt och till ett fast pris. Vi läser in data från Visma.net till Qlik Sense och paketerar informationen på ett lättförståeligt och visuellt sätt.

Du får med dig två Qlik Sense applikationer - en för ekonomi och en för försäljning. Båda innehåller färdiga dashboards, analysvyer samt filtrerbara KPI:er och grafer. Applikationerna kan utökas med tiden för att täcka flera delar av Visma.net eller för att hämta data från era andra verksamhetssystem.

Check

Fast pris

Check

Ekonomi och försäljning

Check

Kom igång snabbt

Check

Molnlösning

Check

Förvaltningsklar lösning

Check

Utöka lösningen till fler områden

Personlig demo eller frågor?

Prata med mig om Visma.net och Qlik Sense. Jag är van att hantera frågor kring allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling

Vi ringer upp