QlikView licenser

Vi är vana att hantera licensfrågor som rör QlikView. Hör av dig om du har frågor kring nya licenser, minskning av befintliga licenser eller hur licensmodellen för QlikView fungerar.

  Qlik Elite Partner

  Certifierade och erfarna

  Lokal närvaro ger trygghet

Qlik-Elite-ChannelPartner-exsitec

 

 

 

 

 

 

Några av våra nöjda kunderQlikView licenser

Med rätt licenser minimerar du kostnaden och ser till att varje användare får tillgång till rätt funktionalitet. Hör av dig - vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden och hjälper dig till rätt licensmix

Användarlicenser

Du kan få åtkomst till dina QlikView-applikationer på flera olika sätt som t.ex. via klient-installation, webbläsare och mobilt gränssnitt. Detta oavsett vilka kombinationer av nedan fyra användarlicenser du väljer.

Personal Edition

Licensen är en enanvändarlicens. Du kan själv skapa en fullt fungerande QlikView applikation, läsa in ett obegränsat antal lokala filer och du får tillgång QlikView's fulla funktionalitet.

Följande begränsningar finns:

 • du kan inte dela din QlikView-fil till en annan användare som även använder QlikView Personal Edition
 • du kan inte öppna en QlikView-fil från en annan användare

Named User Cals

Licensen ger en namngiven användare möjlighet att utveckla och använda ett obegränsat antal QlikView applikationer.

Licensen ger också möjlighet att jobba lokalt utan att vara ansluten till en QlikView server. T.ex. om du som säljare vill ta med dig en QlikView applikation lokalt på din dator när du är ute på resa.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 5 stycken
 • Passar användare som vill kunna utveckla och använda QlikView utan begränsningar

Document cals

En licens för en (1) namngiven användare och en (1) applikation. Licensen ger en (1) användare möjligheten att använda och titta i QlikView applikationer men inte utveckla några egna applikationer. Licensen ger inte möjlighet att jobba lokalt utan användaren måste vara ansluten till en QlikView server. En (1) person kan tilldelas flera document-licenser.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är 10 stycken
 • Passar användare med begränsat informationsbehov

 

Session Cals

En licens för en (1) samtidig användare av ett obegränsat antal QlikView applikationer (kräver dock Enterprise Server enligt nedan).

Exempel: 10 användare är ibland inne i en eller flera QlikView applikationer. Om 2 användare är inne i QlikView samtidigt krävs i detta fall 2 Session CALs. I princip så skulle 100 användare kunna klara sig på 1 Session CAL förutsatt att inte fler än 1 användare är inne samtidigt i QlikView.

 • Minsta antal licenser som går att beställa är en (1) licens
 • Passar organisationer med många sällananvändare

Serverlicenser

Small business edition server

Licenstypen stödjer upp till 25 Named User CALs och upp till 100 Document CALs.

Minsta initiala Named User CALs måste vara 5. Man kan också lägga till Document CALs, minsta initiala antalet Document CALs måste då vara 10.

 

 

 Enterprise edition server

Licenstypen stödjer ett obegränsat antal användare, minsta initiala antalet Named User CALs måste dock vara 10. Därefter finns möjlighet att lägga till valfritt antal Named User CALs. Man kan också lägga till Document CALs och Session CALs. Minsta initiala antalet Document CALs måste dock vara 10.

Licenstypen har bättre stöd för större organisationer:

 • Flera QlikView servrar kan kopplas ihop - varje server måste dock ha en egen unik Enterprise Server licens
 • Bättre möjligheter för samarbete QlikView användare emellan
 • Utökat stöd för säkerhet och behörighet

Test server

Licenstypen ger kunden rätt att få en speglad produktionsmiljö för teständamål.

Licensen går att köpa för kunder som kör både QlikView Small Edition Server och QlikView Enterprise Edition Server. Om kunden t.ex. har 100 användarlicenser på en produktionsserver erhåller man även 100 användarlicenser i testmiljön.

Publisher

QlikView Publisher är en licens för behörighetsstyrning som hanterar datauppdateringar, distribution samt säkerhet och access för alla QlikView applikationer i organisationen.
 
Modulen hjälper er säkerställa en centraliserad förvaltningsbarhet i takt med att antalet användare och frekvensen för användningen ökar.
 

 

 

Vad är rätt licenser för er?

Få svar snabbt

Gör en prisförfrågan - vi svarar under normal kontorstid inom 2 timmar. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för QlikView inklusive projekt, licenser, drift och utbildning.

Qlik Sense - fördelning kostnader

 

Prata QlikView-licenser med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

hakan-hellmer-v6-1

Håkan Hellmér

Affärsutveckling