Så fick Saps mer tillväxt och mindre admin

Saps Service Management erbjuder heltäckande service för fastighet och infrastruktur till sina kunder. Företaget grundades 2006 och har sedan dess gjort en enorm tillväxtresa. Idag är de en rikstäckande servicepartner med sina cirka 200 tekniker som jobbar runt om i Sverige. Saps har använt sig av rätt systemstöd för att hålla administrationen till ett minimum, öka tillväxten i hela verksamheten och erbjuda sina kunder den bästa servicen. Ingår i lösningen gör Visma Business, Mobigo, en skräddarsydd kundportal, Medius och Qlik.

Mindre administration för högre effektivitet

I och med den höga tillväxttakten blev en stor utmaning för Saps den mängd tid som behövde läggas på administration. Det fanns därför en önskan att effektivisera den typen av arbete och lägga mer tid på kärnverksamheten. Den tid som las på admin förhindrade Saps från att helt kunna fokusera på det intäktsgenererande arbetet och från att fortsätta växa i den takt de önskade. 

Ville erbjuda den bästa servicen på marknaden

Eftersom Saps har ett flexibelt erbjudande och en omfattande målgrupp, är alla kunder unika. Att kunna erbjuda skräddarsydd service var därför viktigt för Saps. Detta innebar dock en stor del administration då information inte automatiskt kunde överföras mellan system, medarbetare eller kunder. Integrationsfrågan och att kunna automatisera processer för återrapportering var därav ett måste. Dessutom såg Saps att digitalisering var ett viktigt verktyg, inte bara för att nå fler och nya kunder, utan framförallt för att kunna erbjuda den bästa servicen på marknaden.

Det fanns alltså ett stort behov av möjligheten att kunna anpassa system och integrationer efter varje kunds unika behov. Samtidigt behövde det vara enkelt att administrera och konfigurera. För att kunna uppnå detta och fokusera på rätt saker var det nödvändigt med en partner och leverantör som kunde erbjuda en heltäckande leverans med spetskompetens inom varje specifikt område. Valet föll därför på Exsitec.

 

Om lösningen 

I den lösning som Exsitec arbetat fram med Saps ingår i dagsläget Visma Business, Mobigo, Medius APA, en skräddarsydd kundportal och integrationer mellan dessa. Påväg in i lösningen är även analysverktyget Qlik.

Exsitec var sedan innan leverantör av affärssystemet Visma Business till Saps. Behovet av att minska administrationen, underlätta informationsflödet och hantera arbetsorder för teknikerna ute på fältet gjorde att affärssystemet kompletterades med Mobigo. Mobigo underlättade även återrapporteringen till Saps kunder, där handpåläggningen minskat markant. Med Exsitecs hjälp kunde även en kundportal byggas som var anpassad efter Saps och deras kunders specifika behov. Under projektets gång valde Saps att lägga till Medius APA i lösningen för att automatisera arbetet med sina leverantörsfakturor. 

Alla system i lösningen är integrerade och pratar med varandra så att nödvändig information sammanställs och finns tillgängligt för alla som berörs av den.

 

Nästa steg för att fortsätta ligga i framkant 

Nästa steg i Saps digitaliseringsresa är att färdigställa implementationen av analysverktyget Qlik i verksamheten, där de valt att återigen Exsitec som partner. Visionen är dessutom att vidareutveckla och fortsätta bygga ut lösningarna för att i framtiden kunna användas av ett betydligt större antal tekniker och direktintegreras mot fler kunder.

Saps fortsätter alltså sin tillväxtresa och har höga mål för hur verksamheten ska växa vidare, vilka underlättas med hjälp av rätt systemstöd.

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Filip%20Persson.webp

Filip Persson

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen